Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
130 postów 1690 komentarzy

Moje komentarze

 • .
  Cyt://Pojawia się pytanie – dlaczego? Dlaczego zwykli ludzie, o różnych poglądach politycznych, wyzywają się od ku…ew, gnid, śmieci, życzą sobie śmierci, bólu, czy nieludzkiego cierpienia? Dlaczego popieranie jednej opcji politycznej dla wielu jest równoznaczne z tym, że jawnie nienawidzi się tej drugiej strony?//


  Odpowiedź jest prosta, to EWOLUCJA spowodowała wykształcenie dualizmu natury ludzkiej. "Miłości" do swoich i "nienawiści" do obcych.

  W ten sposób zostały wystawione na naturalną selekcję dwa przeciwstawne aspekty natury ludzkiej.
  Skąd tyle agresji i nienawiści w Polsce ?
 • @Lotna 11:15:05
  //Żadna z „walczących” stron nie chce znać prawdy, bo zapewne wszyscy są umoczeni.//


  Tak, wszyscy.

  Wystarczy na chwilę zastanowić się nad ideą, która przyświeca im wszystkim czyli „Tyle państwa ile miasta”[1], żeby zrozumieć, że to zdrajcy Narodu Polskiego.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Metropolii_Polskich
  Pęd Stada Wzbija Tumany
 • Ród Kennedych był do odstrzału (może z wyjątkiem) ponieważ...
  Ojciec Józef był hardcore antysemitą i kochał Hitlera.

  http://www.renegadetribune.com/wp-content/uploads/2019/01/309770637-800x445.jpg
  Sensacje XX wieku: Robert F. Kennedy i tajemniczy zabójca
 • @Berkeley72 10:28:37
  A jak Pan skomentuje te statystyki np. HK

  https://www.statista.com/graphic/1/676354/autism-rate-among-children-select-countries-worldwide.jpg
  Judaistyczne uwarunkowanie nauki w Cywilizacji T-P-D
 • @
  Czy autor zdaje sobie sprawę do czego mogą prowadzić te teorie...w ten sposób holomit można przenosić na "n" pokolenia. Nigdy się nie wypłacimy.

  np: //Some have argued that Holocaust survivors have passed on trauma to their children — not just by how they nurtured them, but biologically.//
  https://www.thejc.com/culture/features/jewniversity-eva-jablonka-1.461885

  Ps czy Pan zgadza się z Ewą J.
  Judaistyczne uwarunkowanie nauki w Cywilizacji T-P-D
 • @
  Jakże inaczej by to wyglądało gdyby nie ten KGB-sta Putin, który wam się pląta mm nogami.
  Nie bójmy się walczyć z syjonistycznym bandytyzmem
 • @
  Cyt:// Nie ulega wątpliwości, że dotrzymanie przysięgi małżeńskiej „i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci” jest w życiu bardzo trudne, gdyż jest ono zaprzeczeniem uwarunkowań, jakie przekazali nam w genach nasi przodkowie, którzy jak plemiona zbieraczo–rolnicze nie znali pojęcia małżeństwo, wierność i zdrada. A w takiej kulturze jako ludzkość przeżyliśmy przecież znakomitą większość, czasu w jakim człowiek współczesny żyje na tej ziemi, gdyż człowiek współczesny pojawił się na niej ok. 1.9 miliona lat temu
  a monogamia liczy sobie co najwyżej 10 tys. lat.//


  Gdyby się tak nasi przodkowie przez 1.9 miliona lat ..."puszczali" to od wysp japońskich aż po Irlandię mielibyśmy dziś jeden "wymieszany" typ ludzki, a jednak rasy są przypisane do określonych rejonów, dlaczego?
  Czego pragnie mężczyzna, czyli kryzys wieku średniego
 • @
  Cyt://Otóż według zrozumienia świata przez liczne obecnie rzesze uczonych darwino-weismańskiego chowu...//


  Darwin był lamarkistą panie marksisto, a w ST istnieją "rasy" nie "narody", narody to późniejsze "złe" tłumaczenie.

  // Charles Darwin supported the idea of "use and disuse inheritance"//
  Noworoczny Midrasz o Spotkaniu Mojżesza z Głosem JA JESTEM
 • @miarka 15:54:18
  Cyt://Przypominam biblijny opis według którego gdy pierwszy człowiek nazywał zwierzęta, zgodnie uznawał że wszystkie były dobre, a i on sam jeszcze zła nie znał.
  Zupełnie logicznym jest więc wniosek, że natura nie wyewoluowała, a została stworzona jako dobra, że zanieczyszczenie natury złem to jednak sprawa człowieka.//

  Wierzysz w te wszystkie żydowskie 6-stki?

  http://4.bp.blogspot.com/-pby8T37NYkM/UhuejDmBUKI/AAAAAAAAkQ4/HkTh_BKxTFA/s1600/015_wykres_czasow.jpg
  Uwagi o etyce czyli animacja Frankensteina
 • @miarka 10:07:39
  Cyt://Człowiek jest istotą społeczną. Sam nic nie znaczy.//

  Człowiek jest istotą społeczną i jak wszystkie zwierzęta społeczne ma w swojej naturze "górę Synaj", z której otrzymał (?) (grupa, plemię, naród) żądania m.in. "będziesz się trzymał kurczowo życia", "będziesz się płodził", "będziesz inaczej traktował przyjaciół inaczej wrogów". Podstaw moralności należy szukać w jego wrodzonej umysłowej naturze. Ludzka natura wyewoluowała, a nie została stworzona. Wyewoluowała na bazie dwoistej moralności (dobro/zło). Religia to nic innego jak "etyczny" system wartości, jak życie powinno wyglądać żeby ta "zła" część naszej natury nie dominowała.
  Uwagi o etyce czyli animacja Frankensteina
 • Nowa freudowska nowomowa
  Czy autor może również mieścić się w tych kryteriach? Jak najbardziej. Podobnie jak wszyscy monotematyczni "anti-vaccy"

  //Nowe kryteria diagnostyczne autyzmu//

  W maju 2013 w Stanach Zjednoczonych pojawiła się nowa wersja DSM (DSM V), czyli zbioru kryteriów diagnostycznych zaburzeń psychicznych (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), obowiązujących na całym świecie. Nowa wersja przyniosła wiele rewolucyjnych zmian, również w kryteriach diagnozy autyzmu.

  W Europie powszechniej stosowana jest klasyfikacja ICD (Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych), obecnie w wersji ICD-10 z 1996 roku. Od 2009 roku trwają prace nad kolejną edycją ICD (ICD-11), która – według najnowszych informacji ze strony WHO-powinna zacząć obowiązywać w Europie w 2017 roku.

  Na razie jednak przyjrzyjmy się nowym kryteriom diagnostycznym autyzmu w klasyfikacji amerykańskiej DSM V, gdyż można spodziewać się podobnych zmian we wkrótce nas obowiązującej klasyfikacji europejskiej.

  Rewolucyjnych zmian jest kilka. Po pierwsze, z diagnostyki zniknął Zespół Aspergera (ZA) i PDD NOS (całościowe zaburzenie rozwojowe niezdiagnozowane inaczej). Ludzie z diagnozą ZA lub PDD NOS prawdopodobnie otrzymają nową diagnozę po ponownej ewaluacji. Może być to potencjalnie mylące i zagmatwane dla rodziców dzieci z diagnozą Zespołu Aspergera, jak i również dla samych dzieci (i dorosłych), którzy silnie identyfikują się ze swoją diagnozą.

  Usunięcie z nowej klasyfikacji DSM Zespołu Aspergera wynika ze zmiany w myśleniu o autyzmie jako o poszczególnych jednostkach zaburzeń, i przyjęciu kryterium kontinuum- spektrum. Termin „Spektrum zaburzeń” zawiera w sobie obecnie zaburzenia sklasyfikowane wcześniej jako Zespół Aspergera, wysoko funkcjonujący autyzm, autyzm atypowy, dziecięce zaburzenie dezintegracyjne oraz PDD-NOS. Na oficjalnej stronie DSM V czytamy, że takie połączenie różnych jednostek diagnostycznych w kontinuum diagnostyczne spowodowane było następującymi powodami:

  „stara wersja” okazała się niewystarczająco precyzyjna- różni specjaliści mogli diagnozować u tej samej osoby różne zaburzenia, niektórzy specjaliści zmieniali często swoją diagnozę z biegiem czasu (mimo występowania cały czas tych samych objawów)
  z definicji autyzm jest zbiorem pewnych wspólnych zachowań i powinien charakteryzować się jedną nazwą, określaną według stopnia ciężkości.

  Po drugie: dwa kryteria nozologiczne autyzmu zostały połączone w jedno. Do tej pory, aby zdiagnozować autyzm konieczne było stwierdzenie deficytów w trzech obszarach: upośledzenia w mowie i w komunikacji, upośledzenia w relacjach społecznych oraz występowania sztywnych i ograniczonych wzorców zachowań. Obecnie, ze względu na znaczeniowe nakładanie się pojęć z dwóch pierwszych kryteriów, zostały one połączone w jedno: „trwałe deficyty w społecznej komunikacji i relacjach społecznych w wielu środowiskach”.

  Nowe kryteria są również bardziej dokładne i ścisłe – np. aby stwierdzić zaburzenie w obszarze „ograniczonych wzorców zachowań” dziecko musi prezentować więcej objawów niż w poprzedniej klasyfikacji.

  Dodatkowo, aby zdiagnozować autyzm, w obecnej klasyfikacji DSM V nie jest konieczne występowanie opóźnień w rozwoju mowy.

  W obecnym kształcie kryteria diagnostyczne autyzmu w DSM V wyglądają w ten sposób:
  A. Trwałe deficyty w komunikacji społecznej i relacjach społecznych w wielu środowiskach, manifestujące się:

  Deficytami w społeczno emocjonalnej wzajemności, począwszy od niepowodzenia w normalnej konwersacji i wymianie zdań; zmniejszonej potrzebie dzielenia się zainteresowaniami, emocjami lub afektem lub niepowodzeniu w inicjowaniu lub odpowiadaniu na interakcje społeczne.
  Deficytami w niewerbalnych zachowaniach komunikacyjnych, wykorzystywanych do regulowania interakcji społecznych.(od niezintegrowanych komunikatów werbalnych i niewerbalnych przez niedostateczny kontakt wzrokowy i język ciała lub deficyty w rozumieniu i używaniu gestów aż do całkowitego braku ekspresji mimicznej i niewerbalnej komunikacji.
  Deficyty w nawiązywaniu, utrzymywaniu i rozumieniu relacji społecznych (od-np trudności w dostosowaniu swojego zachowania do różnych kontekstów społecznych, poprzez trudności we wspólnej zabawie z użyciem wyobraźni lub zdobywaniu przyjaciół, aż po brak zainteresowania relacjami rówieśniczymi.

  B. Ograniczone, powtarzające się wzorce zachowań, zainteresowań lub aktywności, manifestujące się minimum dwoma spośród poniższych objawów:

  Stereotypowe lub powtarzające się ruchy ciała, z użyciem przedmiotów lub mowy (np. proste stereotypie ruchowe, układanie zabawek w rzędach, echolalia, mowa idiosynkratyczna)
  Nacisk na niezmienialność, powtarzalność, nieelastyczne przywiązanie do rutyn, lub zrytualizowane wzory zachowania werbalnego lub niewerbalnego (np. ekstremalny niepokój w sytuacjach niewielkich zmian w środowisku, trudności w momentach tranzycji- przejścia z jednej aktywności do drugiej, sztywne wzorce myślenia, rytuały podczas witania się, potrzeba wyboru codziennie tej samej drogi czy tego samego jedzenia)
  Bardzo ograniczone fiksacje- zainteresowania, które są nadmiarowe pod względem intensywności lub poziomu koncentracji uwagi (np. silne przywiązanie do niezwykłych przedmiotów, nadmiarowo ograniczone perseweracyjne zainteresowania)
  Hiper lub hipo reaktywność na bodźce sensoryczne lub niezwykłe zainteresowanie sensorycznymi aspektami środowiska (np. widoczna niewrażliwość na ból/ temperaturę, wroga reakcja na specyficzne dźwięki/ teksturę, nadmierne wąchanie lub dotykanie przedmiotów, wzrokowa fascynacja światłami lub ruchem).

  C. Objawy muszą być obecne we wczesnym okresie rozwojowym (ale nie muszą być w pełni widoczne aż do momentu kiedy społeczne wymagania przewyższają ograniczone możliwości lub mogą być maskowane przez wyuczone w trakcie życia strategie)

  Po trzecie- w diagnostyce autyzmu pojawił się nowy parametr- poziom funkcjonowania osoby autystycznej. Wyznacza i określa on stopień wsparcia koniecznego dla osoby z autyzmem w życiu, uwzględniając obydwa osiowe objawy autyzmu (a więc: deficyty komunikacji społecznej i powtarzające się, ograniczone wzorce zachowań). For example, a person might be diagnosed with Autism Spectrum Disorder, Level 1, Level 2, or Level 3.


  Deficyty w komunikacji społecznej


  Ograniczone wzorce zachowań

  Poziom 3: „ Wymagający bardzo znaczącego wsparcia”


  Poważne deficyty w werbalnej i niewerbalnej komunikacji społecznej powodują upośledzenie funkcjonowania, bardzo ograniczone inicjowanie interakcji społecznych i minimalne reakcje na próby kontaktów społecznych ze strony innych osób. Na przykład- osoba posługująca się kilkoma zrozumiałymi słowami, która prawie nigdy nie inicjuje interakcji- jeśli zainicjuje robi to w niezwykły, dziwaczny sposób i wyłącznie po to, aby zaspokoić podstawowe potrzeby.


  Brak elastyczności w zachowaniu, skrajne trudności w radzeniu sobie ze zmianą, lub inne powtarzające się, ograniczone wzorce zachowań znacząco utrudniają funkcjonowanie we wszystkich obszarach życia. Bardzo silny niepokój/ trudność w zmianie wykonywanej aktywności czy też przeniesieniu ogniska uwagi.

  Poziom 2: „Wymagający znaczącego wsparcia”


  Wyraźne deficyty w werbalnej i niewerbalnej komunikacji społecznej; trudności społeczne widoczne nawet w obecności wsparcia; ograniczone inicjowanie interakcji społecznych i niestandardowe lub zmniejszone reakcje na kontakty społeczne ze strony innych osób. Na przykład, osoba posługująca się w mowie prostymi zdaniami, której interakcje społeczne ograniczają się do wąskich specyficznych zainteresowań i która posługuje się widocznie osobliwą komunikacją niewerbalną.


  Brak elastyczności w zachowaniu, trudności w radzeniu sobie ze zmianą, lub inne powtarzające się, ograniczone wzorce zachowań pojawiają się na tyle często, że są zauważalne dla obserwatora i utrudniają funkcjonowanie w wielu środowiskach. Niepokój/ trudność w zmianie wykonywanej aktywności czy też przeniesienia ogniska uwagi.

  Poziom 1 „Wymagający wsparcia”,


  Deficyty w społecznej komunikacji, prowadzą- bez wsparcia -do zauważalnych trudności. Trudności w inicjowaniu społecznych interakcji, i wyraźne przykłady niedostosowania odpowiedzi na kontakty społeczne ze strony innych osób. Może sprawiać wrażenie, że nie interesują go relacje społeczne. Na przykład- osoba potrafiąca mówić pełnymi zdaniami i angażująca się w relacje z innymi, ale u której naprzemienność w rozmowie szwankuje, której próby zdobycia przyjaciół są dziwaczne i zazwyczaj nieskuteczne.


  Brak elastyczności w zachowaniu znacząco przeszkadzają w funkcjonowaniu w jednym lub więcej środowiskach. Trudność z przełączaniem się pomiędzy aktywnościami. Problemy z planowaniem i organizacją utrudniają osiągnięcie samodzielności.

  Wskaźniki wsparcia koniecznego do funkcjonowania powinny być oceniane osobno dla objawu deficytów w komunikacji społecznej i osobno dla objawu ograniczonych wzorców zachowania.

  Możliwa jest równoległa diagnoza upośledzenia umysłowego i autyzmu. Takie współwystępowanie zdarza się często. Przy podwójnej diagnozie należy jednak pamiętać, że komunikacja społeczna osoby upośledzonej powinna być oceniona na poziomie poniżej oczekiwanego dla rzeczywistego poziomu rozwoju tej osoby.

  Diagnoza autyzmu może być również powiązana z inną genetyczną lub medyczną jednostką chorobową (np. z Zespołem Retta).

  W nowej diagnostyce konieczne jest również sprecyzowanie:

  czy autyzmowi towarzyszy niepełnosprawność intelektualna

  czy autyzmowi towarzyszy upośledzenie funkcji językowych (upośledzenie funkcji językowych: mowa niezrozumiała, pojedyncze słowa bądź frazy; brak upośledzenia: mowa płynna, budowanie zdań)

  Autostymulacje nie występują w kryteriach diagnostycznych, jednak bardzo często współwystępują z diagnozą autyzmu (chociaż w kryteriach diagnostycznych autyzmu w DSM V pojawiło się nowe kryterium pod i nadwrażliwości na bodźce sensoryczne, związane ze stymulacjami). Stymulacje to powtarzające się zachowania, które nie służą żadnemu innemu celowi, oprócz gratyfikacji sensorycznej.

  Pracę nad stymulacjami podejmujemy z kilku względów. Takie zachowania zabierają znaczne zasoby uwagi. Ponadto stymulacje wyróżniają dziecko negatywnie z otoczenia, oraz są dla dziecka same w sobie bardzo wzmacniające, co może odbierać wzmacniającej wartości innym, bardziej adekwatnym bodźcom. Kiedy osoba angażuje się w zachowania o charakterze automstymulacyjnym, koncentruje na nich całą swoja uwagę i nie jest w stanie przetwarzać istotnych informacji z otoczenia. To bardzo utrudnia proces nauki. Autostymulacje są często bardzo wzmacniające sensorycznie dla dziecka, dlatego ciężko jest znaleźć u pacjenta motywację do pracy nad ich zmniejszeniem.

  Autostymulacje mogą dotyczyć wszystkich pięciu zmysłów (plus proprocepcji). Można podzielić je na kilka kategorii. Pierwsza kategoria to ruchy ciała- obejmuje bujanie się, trzepotanie rekami, kręcenie się. Trzepotanie rękami ma jeszcze dodatkowy- oprócz ruchu -wymiar, czyli stymulacje wzrokowe (trzepotanie rękami przed oczami). „Czyste” stymulacje wzrokowe to na przykład patrzenie poprzez kształty- linie, np. przez szczebelki w płocie. Druga kategoria autostymulacji to używanie przedmiotów w celu dostarczenia sobie sensorycznych doznań. Może być to machanie papierem, listkami, turlanie kredki w palcach, kręcenie przedmiotami, kręcenie kółkami samochodzików, przesypywanie piasku, rozpryskiwanie wody, czy też powtarzalny ruch wykonywany daną zabawką czy przedmiotem, jak uderzanie o stół. Trzecią kategorią autostymulacji mogą być rytuały i obsesje, jak np. układanie przedmiotów w rzędzie, ubieranie tylko jednego rodzaju ubrań, naleganie na to, aby rzeczy nie były ruszane (np. krzesła), mówienie tylko na jeden temat, zamykanie drzwi, problemy z przejściem od jednej aktywności do drugiej. Ta kategoria obejmuje zasady, które dziecko rozwinęło i chce aby inni również za nimi bezwględnie podążali. Podobnie jak przy obsesjach, te zachowania wpływają negatywnie na codzienne funkcjonowanie dziecka. Również podobnie jak obsesje- z czasem zachowania te stają się coraz silniejsze, sztywniejsze i trudniejsze do modyfikacji.

  Autostymulacje nie są czymś wyjątkowym u dzieci z autyzmem. Kiedy jesteśmy znudzeni, większość z nas dostarcza sobie w jakiś sposób bodźców sensorycznych, np. zaczynamy tupać nogą, nakręcać włosy na palce, bawić się ołówkiem. Różnica polega na tym, że osoby w normie rozwojowej mogą koncentrować się jednocześnie na innej aktywności, a ich stymulacje są zazwyczaj bardziej subtelne. Ponadto, dla osób neurotypowych nie są to zachowania tak bardzo wzmacniające- czerpiemy większą satysfakcję z innych form odpoczynku, jakiegoś hobby, czy relacji z innymi ludźmi. Potrafimy również powstrzymać się od zachowań autostymulacyjnych jeśli uznamy, ze wyróżniają nas one z otoczenia (np. nie dłubiemy w zębach jeśli myślimy że inni ludzie na nas patrzą).

  Autostymulacyjne zachowania u dzieci z autyzmem mogą występować w sposób ciągły, bądź tylko w momentach znudzenia bądź stresu. Pojawiają się najczęściej wtedy, kiedy dziecko nie jest zajęte niczym innym. Nie będąc w stanie spędzać wolnego czasu adekwatnie do wieku, a więc np. bawić się zabawkami, bawic się z innymi czy przeglądać książki, dzieci z autyzmem spędzają często długie godziny na autostymulacjach, dostarczając sobie w ten sposób sensorycznych wzmocnień. Autostymulacje można porównać do zachowań uzależniających. Potrzeba stymulacji jest tak silna, że stan w którym znajduje się dziecko stymulujące się można porównać do stanu pod wpływem środka odurzającego. Tak długo jak dziecko jest „pod wpływem” stymulacji, nie będzie się w stanie przyjmować informacji, nie będzie w stanie uczestniczyć w zajęciach, słuchać poleceń, odpowiadać na pytania, koncentrować się na czymś innym poza doznaniami z ciała. Dziecko w ten sposób wycofane ze świata zewnętrznego traci okazje do nauki i przetwarzania innych informacji. Dlatego tak bardzo istotna jest praca i uzyskanie kontroli nad autostymulacjami.

  i dalej tu https://www.autyzm.edu.pl/index.php/newsletter/nowe-kryteria-diagnostyczne-autyzmu
  List Otwarty do dr Ryszarda Opary od Tomasza Wandala (Nl)
 • @Ruski troll 15:46:03
  https://vaxopedia.org/2018/01/01/arent-vaccines-made-for-adults/
  Wolny wybór a odpowiedzialność wyboru - szczepionki
 • @Berkeley72 11:30:05
  Cyt. M.Głogoczowski://Jako marksista, zrodzony w młodości dzięki obserwacjom jak żyją obywatele USA, proponuję by w Nowych Łagrach na Syberii były dyskutowane także i inne sprawy...//

  http://markglogg.eu/?p=2312

  Jako MARKSISTA Pan równie sprawnie niszczy narodowości jak pana żydowscy mentorzy.

  //"Proletariat nie ma ojczyzny" pisali Marks i Engels w Manifeście Partii Komunistycznej. Engels pisał: "Wielkie masy proletariackie są z natury wolne od przesądów narodowych...tylko proletariusze mogą zniszczyć narodowość".//

  I niszczą...

  "Szczepionki" to nowy neomarksistowski front dzielący rodziny, społeczności i narody.
  Wolny wybór a odpowiedzialność wyboru - szczepionki
 • @
  Dlaczego jest tyle "autyzmu"?

  Bo kryteria, kto jest autystyczny są coraz bardziej poszerzane.
  https://www.autismspectrum.org.au/content/aspergers-or-autism-what-are-different-types-1
  https://www.youtube.com/watch?v=zMDViy4t-bs

  A dlaczego są poszerzane?, bo autyzm, podobnie jak ADHD i setki innych tego rodzaju "chorób" (nie mówię o skrajnościach) to doskonała pożywka dla neokomunistycznych działań mających na celu dzielenie narodów i społeczeństw. Zdrowie (np szczepienia) okazuje się doskonałym nowym, neokomuszym frontem.

  //żyd Robert Spitzer /w latach '70 usunął Homoseksualizm z wykazu chorób i jednocześnie wprowadził ponad sto nowych jednostek chorobowych (w tym stany emocjonalne takie jak nieśmiałość) do tzw DSM-III/ W najnowszym DSM-V, poszerza się definicję choroby ADHD i obejmuje nią także dorosłych.//
  http://arjanek.neon24.pl/post/124166,lek-na-niesmialosc-jwh-007

  "Autystyczni" mają wiele korzyści: kasa, mieszkania, praca i wiele innych, kto by nie chciał być choć trochę "autystyczny"?

  https://www.autismspeaks.org/sites/default/files/2018-10/GP%20Legal%20Guidelines.pdf

  Autor powołując się na takich komunistów jak Albert Jacquard (poprzednia notka) jest wg mnie także kryptokomuchem.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Jacquard
  Procesy sadowe przeciw antyszczepionkowcom!
 • @filozof piagetowsko-lamarckowski
  Jak ludowi da się "papu", to jak to wpłynie to na ich geny? Dzieci będą inne? Lepsze?
  Policja we Francji zaczyna się solidaryzować z ludem?
 • Żydowski Pax Russo - Americana
  Autor jako zwolennik KGB_sty Putina powinien się cieszyć, a nie narzekać.
  Anakonda-18 prawie się skończyła, problemy pozostały
 • Żydowski Pax Russo - Americana
  Cyt://USA i Ukraina a Rosja - współpraca a konflikt//
  Typowa "ustawka".
  USA i Ukraina a Rosja - współpraca a konflikt
 • @
  No, i kto komu tu "pomaga" w najbliższych wyborach w marcu na Ukrainie?
  +++ Quo vadis 26.11.2018r, Wojna o nasze dusze
 • Polak-katolik
  //Słowo „polakatolik” to nie jest pejoratyw tylko. ,To nazwa gatunkowa oddająca istotę desygnatu. Twórca Zadrugi Jan Stachniuk (1905-1963) tak określił typ ludzki, wyhodowany w ciągu wieków przez katolicyzm na ziemi polskiej. – A.Wacyk //

  Czy zastanawiał się Pan nad swoim "fenomenem" zaangażowania się po tzw polskiej stronie, ale z Putinem w tle? Po co Pan tyle wysiłku w to wkłada?

  Polak - katolik to rzeczywiście "gatunek". Zgodnie z teorią doboru grupowego, teorią niszczoną głównie przez żydów, Polacy musieli się przez setki lat jednoczyć, czuli taką potrzebę. Stąd ten fenomen Polaka-katolika.

  Darwin’s Cathedral: Evolution, Religion, and the Nature of Society (ISBN 9780226901350)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Darwin%27s_Cathedral

  The important thing about religion, he thinks, is that it encourages collective action. The emotions that religions build on, and the conduct they encourage, tend to bind groups and build cooperation. The worship of a common god, he believes, is really the worship of a common good, to whom everyone in the tribe or religion must defer.

  His most recent book, Darwin's Cathedral, takes a serious shot at explaining religious belief in this way. It is, he says, a biological and cultural adaptation to build cooperation. This does not mean religious emotions are about cooperation. Evolution doesn't work like that, as a comparison with fleshly love makes clear. No one doubts that our sex drives are an adaptation to ensure we have babies. But our emotional drive isn't for children. It's for sex.

  In the same way, says Wilson, "spirituality, this intense searching for God, reliably leads to community.

  https://www.theguardian.com/science/2003/jul/24/scienceinterviews.research
  Część 3. Polakatolik urządza Rzeczpospolitą
 • @wawel 14:33:09
  //Trzeba by wreszcie spróbować.//

  Był taki jeden co spróbował, z perspektywy bardzo...długiego czasu może okaże się, że było warto, oby...


  //dla lepszego efektu należy kliknąć w plakat//
  http://www.renegadetribune.com/advertising-in-the-third-reich-and-beyond/
  Strzał w dziesiątkę stopniowo wysadza strzelnicę w powietrze

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031