Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
123 posty 1615 komentarzy

Auschwitz _ kod Enigmy

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

19 maja 1997 rząd brytyjski opublikował tajne dotąd dokumenty dotyczące Bletchley Park. Zajmowano się tam odczytywaniem szyfrogramów (m.in. z Auschwitz) powstających na niemieckich maszynach Enigmie, maszynie Lorenza i innych.

Dziwne, jak niewielu historyków holocaustu ta publikacja zainteresowała. Powód tego zaskakującego braku zainteresowania był zapewne spowodowany tym, że, jak to ujął Hinsley:
"Meldunki z Auschwitz, największego obozu, z 20 000 więźniów, wskazywały na choroby jako główną przyczynę śmierci, odnosiły się także do egzekucji więźniów przez powieszenie i rozstrzelanie. Odkodowane meldunki nie zawierały informacji o gazowaniu więźniów"
Jak pokazują dokumenty, komendant obozu Auschwitz musiał składać codzienne raporty, z wyjątkiem niedziel. Przekazywane meldunki zawierały dzienne informacje o ogólnej liczbie więźniów [Bestand], o nowo przybyłych [Zugänge] i opuszczających [Abgänge] obóz. Przez ponad trzynaście miesięcy, od stycznia 1942 do stycznia 1943 roku, brytyjski wywiad przechwytywał i dekodował te meldunki, które z Auschwitz były przesyłane drogą radiową do Głównej Administracji SS w Oranienburgu. Zestawienie odkodowanych meldunków umożliwia sporządzenie bardzo dokładnej statystyki. Meldunek radiowy z 28 grudnia 1942 - wybierając losowo dzień — pokazuje, np. że w Auschwitz znajdowało się w tym dniu 25 298 więźniów: 18 754 mężczyzn i 6 544 kobiety; w tym 10 755 Żydów, 8 822 Polaków, 1 369 Rosjan i 1 578 Niemców. Można się także dowiedzieć, że w dniu 28 lipca było tam 787 Zugänge i 168 Abgänge. Zugänge odnosiło się do nowo przybyłych; Abgänge natomiast do ofiar śmiertelnych, egzekucji, zwolnień oraz przeniesień do innych obozów. Dzienne radiowe meldunki zawierają dodatkowe informacje odnośnie do Auschwitz, np., że żydowscy zegarmistrze są przenoszeni do Sachsenhausen, że polscy pracownicy mogą być wysłani gdzieś dalej tylko po zakończeniu kwarantanny, że brytyjscy POW's byli bardzo pilnie potrzebni jako kapo i że wysiłki były czynione, żeby znaleźć następcę głównego lekarza obozu.


W odniesieniu do Holocaustu, Abgänge stanowią centralny punkt zainteresowania. Rzeczywiście, miesięczna liczba Abgänge w 1942 wahała się w nienaturalny sposób. Podczas gdy normalnie liczba ta wynosiła miesięcznie, ok. 2 000 to w lipcu, sierpniu, wrześniu i październiku znacznie wzrosła, np. w sierpniu 1942 wzrosła do 8 352.
Z radiowych meldunków wynika jasno, że ten niezwykły wzrost liczby Abgänge był spowodowany epidemią tyfusu w Auschwitz. Zgodnie z odkodowanymi meldunkami radiowymi wiemy, że przywrócenie stanu kontroli nad epidemią zajęło władzom obozu cztery miesiące. W listopadzie i grudniu 1942 liczba ponownie oscylowała w granicach 2 000 miesięcznie. Obóz koncentracyjny w Auschwitz, jak wyżej wspomniano, poszukiwał w sierpniu 1942 roku nowego kandydata na stanowisko głównego lekarza obozu. Obowiązki te przejął 6 września 1942 roku dr Eduard Wirths. Pozostawił on raport (otwarcia), w którym opisał warunki i stan obozu w tym czasie.


"Zastałem katastrofalne warunki sanitarne. Nie było bieżącej wody, działających sprawnie toalet. Baraki były przepełnione, brakowało sienników. Była masa wszy, na podłogach, ubraniach, na ciałach więźniów. Ściany były czarne od pcheł. Warunki, w których przebywali więźniowie były niewyobrażalne, wychudzeni do kości, pożerani przez pasożyty, leżeli pośród już zmarłych. Setki umierających było odseparowanych, ale czasami leżeli oni pośród żywych przez wiele dni."


Było oczywiste, że epidemia może rozprzestrzeniać się na straż obozową. Bletchley Park przechwyciła meldunek, że 4 września "cały obóz został poddany kwarantannie", a "w październiku 11 SS-manów zostało hospitalizowanych z podejrzeniem tyfusu". Wirthowi udało się tymczasowo ograniczyć epidemię budując m.in. dodatkowe baraki, izby chorych, odpływy kanalizacyjne, latryny oraz stosując inne środki bezpośrednio zwalczające infekcje:


"Za pośrednictwem izby lekarskiej [Ärztekammer] rozdzielano biały chleb i mleko. Zadbałem, żeby zamiast zanieczyszczonej wody, rozprowadzano kawę i herbatę. Zarządziłem organizację kuchni polowych dla pracujących więźniów, z powodu dużych odległości od miejsca pracy, kiedy to się okazało niepraktyczne, dowożono gorącą żywność do miejsca pracy."


Walka z epidemią wydawała się syzyfową pracą. Oczywiście nowe przypadki tyfusu notowano z każdym nowym transportem. W ten sposób 28 stycznia 1943 roku Bletchley Park raportował: "36 przypadków tyfusu pośród nowo przybyłych więźniów w dniu 22 stycznia" Latem 1942 roku pojawiają się pierwsze polskie i żydowskie raporty o rzekomych mordach na masową skalę w Auschwitz. Zgodnie z nimi 2 000 więźniów było mordowanych dziennie w komorach gazowych. Ponieważ raportowana liczba Abgänge wynosiła przeciętnie 2 000 miesięcznie, a nie 2 000 dziennie, brytyjski wywiad odrzucił te raporty jak propagandę wojenną. W ten sposób przewodniczący brytyjskiego komitetu ds. wywiadu Victor Cavendish-Bentinck, 27 sierpnia 1943 roku napisał, że raporty pisane przez Polaków i Żydów nie mają żadnego potwierdzenia w faktach:


"Zarzuty o masowych egzekucjach w komorach gazowych przypominają historie zbrodni z ostatniej wojny, według którego Niemcy przetwarzali zwłoki w tłuszcz — groteskowe kłamstwo, które natychmiast zostało zdemaskowane jako czysta propaganda."


Pierwszym historykiem, któremu zezwolono na badanie odkodowanych meldunków z Bletchey Park był (oczywiście żyd) Richard Breitman. W swojej książce "Official Secrets: What the Nazis Planned, What the British and Americans Knew" opublikowanej w 1998 roku, Breitman zawarł poważne oskarżenia pod adresem aliantów. Oskarżył on Brytyjczyków i Amerykanów o to, że wiedząc od początku o Holocauście, rozmyślnie ukrywali te informacje. W szczególności oskarżył on Cavendish-Bentincka o odrzucenie "informacji z polskich i żydowskich źródeł jako zmyślonych". To oskarżenie jest jednakże całkowicie nieusprawiedliwione. Dlaczego Cavendish-Bentinck miałby wierzyć niewiarygodnym raportom, kiedy posiadał całkowicie wiarygodne radiowe meldunki z Auschwitz?
To, że Cavendish-Bentinck odrzucał wiarygodność raportów z polskich i żydowskich podziemnych źródeł jest tym bardziej zrozumiała, kiedy przeczytamy dokumenty cytowane przez Breitmana. Tak np. możemy przeczytać, że "polski kurier, któremu udało się uciec do Londynu" złożył następujące oświadczenie na temat Auschwitz:


"Przebywałem kilka tygodni w Auschwitz. [...] Bazując na informacjach, które zebrałem oraz własnych, mogę zapewnić was, że Niemcy używają następujących metod.
1. Komór gazowych: ofiary są zmuszane nago wchodzić do nich i tam są duszone.
2. Elektrycznych komór: posiadają one metalowe ściany. Ofiary są tam mordowane przy użyciu prądu o wysokim napięciu.
3. Systemu pneumatycznych młotów: zaprojektowanych z myślą, żeby zabijać za pomocą ciśnienia pneumatycznego"


Czy jest coś szczególnego w tym, że Cavendish-Bentinck uważał takie raporty za niewiarygodne? Oczywiście nie. Każdy podobny raport byłby natychmiast odrzucony jako fałszywy, nawet dzisiaj.
Co więcej, zgodnie z informacjami dostarczonymi przez "polską kobietę o pseudonimie Wanda", 98% wszystkich nowo przybyłych do Auschwitz jest gazowanych natychmiast po przybyciu. Auschwitz był obozem przymusowej pracy, w którym brakowało rąk do pracy, wiedzieli o tym bardzo dobrze oficjele w Bletchley Park. Dlaczego więc Cavendish-Bentinck miał wierzyć twierdzeniom, że 98% nowo przybyłych więźniów jest gazowana zaraz po przybyciu? Liczby odkodowane w Bletchley Park spowodowały, co oczywiste, konfuzję pośród historyków. Oficjalna liczba ofiar Auschwitz jest obecnie określana na ok. 1 mln (istnieją niższe szacunki), ale jak to pogodzić z odkodowanymi przez Brytyjczyków meldunkami SS? Breitman twierdzi, że liczba rzeczywistych ofiar była poddana szczególnie surowym środkom oficjalnej cenzury:

"Ścisła tajemnica była utrzymywana wewnątrz SS, bez względu na Enigmę. Informacje Top Secret były nadal przekazywane kurierem."

To twierdzenie nie jest przekonujące. Dlaczego masowe gazowanie w Auschwitz nie miało być raportowane za pośrednictwem Enigmy, a masowe rozstrzeliwania na wschodnim froncie były raportowane przez Enigmę? Bez względu co było przyczyną masowych egzekucji w Rydze, Mińsku czy Kijowie — dziwne, kiedy Breitman w swojej książce powołuje się na te raporty z Bletchley Park i wtedy uważa je za wiarygodne. Jak rzeczywiście arbitralne są twierdzenia Breitmana świadczyć może fakt, że Niemcy ufali Enigmie do tego stopnia, że tą drogą przesyłano tak kluczowe informacje, jak np. pozycje U-botów czy daty przyszłych powietrznych ataków.

Auschwitz


1946 - 4 miliony ofiar Źródło: Proces w Norymberdze. IMT XXXIX, pp. 241-261.
1986 - 4 milliony - Deborah Lipstadt, Beyond Belief: The American Press and the Coming of the holocaust, 1933-1945, p. 262.
1988 - 4 miliony - Official Auschwitz State Museum Guidebook, p. 19.
1990 - 4 miliony - Oficjalna tablica przed wejściem do obozu w Auschwitz. 
1992 - 1.1 miliona - Dr. Franciszek Piper, "Ilu ludzi zginęło w KL Auschwitz. Liczba ofiar w swietle źródeł i badań", Oświęcim, 1992.
1994 - 663 tysięcy - Jean-Claude Pressac, Die Krematorien von Auschwitz / Die Technik des Massenmordes, Piper, 1994, p. 202.
2002 - 510 tysięcy - Fritjof Meyer, Number of Auschwitz Victims: New Insights from Recent Archival Discoveries, Osteuropa, May, 2002, p. 640.
161 tysięcy - Centralne Archiwa Rosyjskie, [Total Deaths at Auschwitz 1940-44]
Żydzi wchodzący do Auschwitz  - 173 000
Żydzi zmarli wskutek tyfusu - 58 240
Żydzi zmarli z przyczyn naturalnych - 2 064
Żydzi poddani egzekucji - 117
Żydzi przeniesieni do innch obozów - 100 743


//inconvenienthistory.com/archive/2016/volume_8/number_1/the_enemy_is_listening.php#_edn16

KOMENTARZE

 • bibi zaszczekał dzisiaj na polskojenzycznych POrtalach
  Kiedy ... ?

  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/mocne-slowa-netanjahu-iran-kpi-z-holokaustu/v7s7s9
 • Zjawisko holokaustu godne księgi Guinnessa
  .
  jest interesujące z wielu względów: metod tworzenia fikcji, prawa, przemysłu holokaustu i jego wydajności a nawet historycznej, choć ten ostatni wzgląd nie odgrywał jak dotąd żadnej roli. Zupełnie niedoceniany jest wątek samoobsługi

  - http://pppolsku.blogspot.com/2012/03/lexde.html#HoloSamo

  Historyczne analizy holokaustu są obłożone przez kodeks karny karą i są zabronione. Znany jest przypadek ukarania Rogera Garaudy za opublikowanie książki „Les Mythes fondateurs de la politique israélienne”, w Polsce do dziś nieznana,

  - https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Mythes_fondateurs_de_la_politique_isra%C3%A9lienne

  w książce tej zwraca też uwagę na topniejącą stale liczbę ofiar Oświęcimia, która została ustalona w roku 1946, kiedy jeszcze Oświęcim legitymował się czterema milionami. Liczba kanoniczna 6 milionów ofiar obowiązuje do dziś.

  „1946 - 4 miliony ofiar Źródło: Proces w Norymberdze. ”

  Akurat napisano parę uwag o Normberdze w innym temacie.

  - http://wrzodakz.neon24.pl/post/131652,polityczni-zbrodniarze#comment_1305977

  Kiedyś doczekamy się chwili, że holokaust zostanie ujęty w księdze Guinnessa jako największe oszustwo w historii świata, a takie skromne były początki

  - http://pppolsku.blogspot.com/2011/12/fb.html

  ojcowie holokaustu potrafili zariezat zaledwie 75 tysięcy.
 • Enigma a holokaust w GG
  Mam kopię raportu odkodowanego z Enigmy o liczbie zgładzonych Żydów w poszczególnych obozach: Treblinka, Bełżec, Majdanek ... w całym roku holokaustu czyli od lipca do grudnia 1942. Zgadzają się liczby z podawanymi w raportach jakie Delegatura Rządu na bieżąco przekazywała do Londynu.
  Postaram się odszukać.

  Odnośnie Oświęcimia, wydaje mi się że opisujesz tylko Auschwitz I, czyli obóz pracy dla IG Farben.

  Auschwitz II - dużo pojemniejszy był zbudowany dla pomieszczenia jeńców sowieckich w 1941, ale służył w dużym, być może w większym, stopniu do przetrzymywania i mordowania Żydów przesyłanych tam głównie z łódzkiego getta i z terenów obecnej UE.
 • Pociągnę dalej:
  1946 - 4 miliony ofiar
  1986 - 4 milliony
  1988 - 4 miliony
  1990 - 4 miliony
  1992 - 1.1 miliona
  1994 - 663 tysięcy
  2002 - 510 tysięcy
  2016 - 200 tysięcy
  2020 -103 tysiące
  2022 - 98 tysięcy
  2029 - 68 tysięcy
  2034 - 8 tysięcy
  2039 - 0 tysięcy
  2045 - uratowano 60 tysięcy w obozie dla chorych i niedożywionych
  2056 - 160 tys. ocalonych w sanatorium Auschwitz
  2068 - 610 tys. uratowanych przez SSmanów (taka armia zbawienia)
  2080 - 1,6 mln uratowanych ofiar pogromów w anatorium
  2089 - 6,1 mln ocalonych ofiar

  Nie ważne zeznania naocznych świadków, nie ważny ubytek 12 milionów Polaków od 1939 do 1945r., nie ważne zadziwiająco podobne informacje świadków z innych obozów, ważne raporty komendantury obozu.
  Przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie raportował gazowania.
  Ci, którzy mają choć dwa elektrony zamiast mózgu, doskonale wiedzieli, że nawet w przypadku wygranej wojny po 50 latach mogliby zostać z tego rozliczni przez samych Niemców.
  A mało tego.
  Tylko niepoprawny kretyn-optymista w rodzaju Hitlera, mógł przypuszczać, że walcząc od 1941r. praktycznie z całym światem, wygra wojnę.

  Ciekawe też, co mówią niemieckie szyfrogramy na temat palenia Warszawy, masowych egzekucji tamże, masowych gwałtów i rabunków.
 • @AlexSailor 05:23:17
  Jak można oskarżać A. Hitlera skoro od jakiegoś czasu nie żyje i nie może się bronić ?
  II wojna światową to mit stworzony przez żydów dla żydów.
  A ofiary wśród Polaków.... to sporadyczne przypadki losowe 8-))
 • Może w Auschwitz nie gazowano wieźniów?
  Oni tam byli tylko do obsługi transportów, które bez ewidencjonowania szły od razu do komór.
 • @Laznik 23:07:52
  13 maja (w piątek) 2016 rząd brytyjski opublikował tajne dotąd dokumenty dotyczące Adolfa Hitlera, wynika z nich że Adolf żyje w wiosce długowiecznych na Kaukazie i ma bliźnięta z Naomi Campbell.
  Jego najbliższym sąsiadem jest Elvis Presley.

  http://r-scale-b2.dcs.redcdn.pl/scale/o2/tvn/web-content/m/p1/i/71a58e8cb75904f24cde464161c3e766/ffd47ee9-193a-43c3-90e2-15c3cad2fbe0.jpg?type=1&srcmode=4&srcx=0/1&srcy=0/1&srcw=1018&srch=2000&dstw=1018&dsth=2000&quality=80
 • @Almanzor 02:31:55
  cyt://Mam kopię raportu odkodowanego z Enigmy o liczbie zgładzonych Żydów w poszczególnych obozach: Treblinka, Bełżec, Majdanek//

  Pomogę ci.

  Tu tłumaczenie na ang.
  http://www.fpp.co.uk/History/General/Korherr/Heim311242.html

  2 pytania do Ciebie. Przypuśćmy, że ten dokument jest w 100% autentyczny.
  W jaki sposób ten dokument odrzuca twierdzenia negacjonistów, że mordowanie żydów w Treblince, Bełżcu i Sobiborze nie miało miejsca?
  W jaki sposób ten dokument udowadnia, że mordowanie tam żydów miało miejsce?

  Przykład Treblinki
  Rzekomo zamordowano tam ponad 800 000 żydów używając CO (Czadu), który miał być produkowany przez silnik diesla.
  Na oficjalnej stronie muzeum w Treblince czytamy:
  //Wpychaniem do komór i gazowaniem zajmowało się dwóch strażników ukraińskich, którzy pomagali sobie w tych czynnościach metalową rurą i szablą. Gazowanie stłoczonych ludzi trwało około 20 minut. Czasami proces ten przedłużano.//
  //Wszystkie prace, od rozładunku transportu na rampie kolejowej aż do usunięcia z komór zwłok 5–6 tys. ludzi, były wykonywane przez 2–3 godziny.//

  http://www.treblinka-muzeum.eu/index.php/historia/oboz-zaglady/technika-usmiercania

  Jak pewnie niektórzy wiedzą Pat Buchanan startował na prezydenta USA, kiedy napisał w New York Post 17 marca 1990 roku, rujnując w ten sposób swoją karierę:
  " Podczas wojny, podziemne władze warszawskiego getta raportowały do Londynu, że żydzi w Treblince są zabijani przy użyciu pary wodnej [tak przedstawiono to w procesie norymberskim] i elektrowstrząsów.
  Sąd w Izraelu jednakże stwierdził, że tą morderczą bronią która zabiła 850 000 żydów były silniki diesla wyciągnięte z sowieckich czołgów, których spaliny były doprowadzane do komór (gazowych). Wszyscy umierali w 20 minut. Więzień Finkelstein zeznał to pod przysięgą w 1945 roku.
  Problem jest jednak w tym, że silniki Diesla nie emitują wystarczającej ilości CO (czadu) żeby zabić kogokolwiek. W 1988 roku 97 dzieci zostało uwięzione na głębokości ok 120 metrów pod ziemią w tunelu w Waszyngtonie podczas gdy wyziewy dwóch lokomotyw przez 45 minut nie spowodowały szkody na ich zdrowiu."

  W 1943 Himmler podobno rozkazał żeby te 800 000 [ludność Gdańska, Gdyni, Sopotu + jeszcze 50 000] zakopanych na głębokości 9 metrów zwłok żydów w Treblince odkopać i spalić.

  Potrafisz to sobie wyobrazić?
  http://arjanek.neon24.pl/post/131553,norymberga-treblinka-prawda-czy-farsa#comment_1304217
 • Jakiż wspaniały dowcip
  .
  jakaż inteligentna ironia ?!

  @Husky 08:02:08: „Adolf żyje w wiosce długowiecznych na Kaukazie i ma bliźnięta z Naomi Campbell. ”

  Ale co chciałeś przez to powiedzieć, że dla uprawdziwienia prawdy historycznej należy ustanowić w prawie karnym przestępstwo:
  Polska - „kłamstwo oświęcimskie”
  RFN - „Holokaust leugnen”
  Francja - „negationism” ?

  Naturalnie to przestępstwo należy wprowadzić na całym świecie, aby przypadkiem ktoś nie ruszył coś w tym g...nie. Dziwne, że do dziś nie ma jeszcze przestępstwa za wątpienie, że Bin Laden wysadził trzy drapacze w NY w powietrze 11.9.2001 roku.

  - http://pppolsku.blogspot.com/2012/03/lexde.html

  Prawo karne jest najlepszą drogą do prawdy historycznej. Nawet jeśli Husky jest żydem czy nawet syjonistą, mógłby się zastanowić, po co potrzeba prawa karnego dla zagwarantowania prawdy historycznej ? Polecam Voltaira:

  - http://pppolsku.blogspot.de/2011/12/fa.html#Histo

  Czyż nie jest rzeczą słuszną, że wyznawcy holokaustu potrzebują represyjne metody nazistów, aby pogłębić wiarę w holokaust wśród ludów świata ? To wskazuje ogromną bliskość tych wyznawców do nazistów, ta bliskość na pewno nie jest przypadkowa.

  Husky może wierzyć sobie nawet w krasnoludki i Naomi Campbell, jego s
 • @Arjanek 09:57:43
  Nie jestem pewny czy to się pokaże. Dokument skrupulatnie wylicza ze w dystrykcie lubelskim przez cały rok holokaustu zabito w obozach śmierci 1274166 ludzi. Prawdopodobnie dotyczy to żydów.

  Jest to zgodne z raportami przesyłanymi przez Delegaturę do Londynu miedzy innymi przez mojego wujka Zbigniewa Sadkowskiego (dziennikarza, polskiego nacjonalistę, pracownika wywiadu Delegatury, poległego w walce w listopadzie 1943), którego książkę "Honor i Ojczyzna" wydaną przez Departament Informacji Delegatury Rządu w 1943 roku wraz z moim obszernym wstępem wydałem niedawno.

  http://wyczerpane.pl/2282,honor-i-ojczyzna.html
 • @Almanzor 12:43:15
  https://picasaweb.google.com/110167723308272903089/6285229640416762513#slideshow/6285229637658253586
 • @Laznik 11:54:29
  jakaż inteligentna ironia !!!!


  Jeśli sam autor wpisu kwestionuje fakty a i to ze II wojny światowej nigdy nie było
  to co nam szkodzi żartować czy ironizować
 • @AlexSailor 05:23:17
  cyt://Nie ważne zeznania naocznych świadków,//

  Bełżec

  Ile ofiar żydowskich zmieści się na 1m²? Według tych świadków od 23 do 37.5, a są to bardzo ważni świadkowie. Takich zeznań są setki jak nie tysiące. Ok 20 000 zeznań żydowskich świadków nawet Yad Vashem odrzucił.

  //According to Yitzhak Arad, the new gas chamber building measured 24 x 10 meters and contained six chambers measuring either 4 x 8 or 4 x 5 meters. Arad estimates their total absorption capacity as approximately 2,000 people, which in turn means either 10 or 17 victims per square meter. Using the dimensions given by Arad would mean that Reder wants us to believe that 23 to 37.5 victims were crammed in per square meter gas chamber. Clearly this is nonsense – but nonsense with a background. The figure of 750 victims per chamber is identical to that stated by Kurt Gerstein in his reports.[22]//
  http://exposing-the-holocaust-hoax-archive.blogspot.com/2009/11/critical-reading-of-rudolf-reders.html
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Jicchak_Arad
  //Litewscy prokuratorzy badali, czy Arad, służąc w NKWD podczas okupacji hitlerowskiej, mógł mieć udział w egzekucji litewskich cywilów i członków antysowieckiego ruchu oporu[2].//
  https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Reder
  //The postwar testimony of Reder was of special significance, because Chaim Hirszman who also survived Bełżec,[3] joined the new communist militia in Stalinist Poland tasked with the crushing of Polish underground, torture, makeshift executions, and mass deportation to Siberia of over 50,000 political undesirables.[2] Hirszman was shot in March 1946 at his residence by the Cursed soldiers from TOW, in the course of an anti-communist insurrection against the new reign of terror, before he was able to give a full account of his camp experience.[3]//
 • Kult holocaustu podobnie jak narodu wybranego wymaga propagowania wiaRY ZARÓWNO W 6 milionów ofiar jak i w kłamstwo holocau
  Podobnie karastrofalny Lech obecnie wawelski zapytany czy podpisze ratyfikację traktatu UE (którego formalnie był izbońskim współojcem) odpowiadał prze3d kamerami, że nie podpisze i za sekunfę- "ale poźniej na pewno podpiszę".
  "Holocaust" byl skomplikowanymi nieudanymi eksperymentami selekcji "zdolnych do odnowy żydowstwa" i "najlepszego rlementu zdolnego do walki o byt" prowadzonym przez niemieckich homoseksualistow z aszkenazyjskimi korzeniami trzymającvą władzę w Reichu Hitlera w czasie konkurencji z ZSRR Stalina o realizacjew rozpoczętej pod protektoratem Pilsudskiego sjonistycznej kolonizacji Palestyny zgodnie z ProtokołAmi mędrcow Syjoinu.
  EWksperyment hitlerowski (nieco podobnie jak stalinowski) odbvywal si,ę między innymi w warunkach śmiertelnej konkurencji także pomiedzy sjonistami a nie tylko jako tlo zaglady golusu ale w tle owalki o walory po zagazowanych.
  Np czas przeżycia żydowskiego funkcyjnego w kompleksiew obozów Majdanek (nie śmierci lecz pracy dla żydów i koncentracyjnego dla innych) byl krótszy niż statystycznego więźnia żydowskiego skutkiem niezwykle ostrej konkurencji, w ktorej wygrywała mafia żydow slowackich nawet z najbardziej dla SS i Gestapo zasłużonymi funkcyjnymi gett i policji żyxowskich.
  Przezyli przewaźnie "najzdolniejsi" i przez nowohebrajczykoqw z ZSRR razem z kolonistami pilsudczykowskimi do lat 70tych byli pogardzani jako"mydło" nawet z selekcji holoicaustycznych. Zaglada ludności aszkenaZYJSKIEJ na terenach Reichu, GG i Ostlandu byla prowadzona W ROŻNYCH waRUNKACH LORGANIZACJI i jakby w rożnych celach.
  Może dla tego meldunki do Administracji SS dotyczyly obozu pracy Auschwitz i obecnie nie szkodzą 'Izraelitom" jak odkrycie 'Chazarskiści " nowohebrajczykow lub ahistoryczności starotestamentowej hagady, ktora jedynie przez katolikow uznana zostala za skuteczną kabalę (chociaż obecnie po bermANOWSKICH SELEKCJAXH I KREACJACH Polskiego episkopatu wielu katolikow uważa się za judeokatolicystów na wzor jehoiwcow, lutrów lub talmudystow.
  http://telewidz.neon24.pl/post/100332,izbicki-lacznik-z-popiolow-sobiboru-do-wyzszego-systemu-pasozytniczego

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031