Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
130 postów 1690 komentarzy

Matematyka Holocau$tu

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

"Historia Polski w liczbach (GUS, Warszawa 1994) na stronie 194 w tabeli 167 podaje, że w 1939 roku było w Polsce 3 500 000 Żydów, straty wyniosły ogółem 2 700 000. Wynika z tego, że ocalono 800 000 (...)"*

Liczba 3 500 000 jest liczbą sztucznie zawyżoną, ale za to jak ładnie wpisuje się w ten mit.


"Drugi Powszechny Spis Ludności – przeprowadzony przez państwo polskie 9 grudnia 1931 roku. Według spisu, populacja Polski wynosiła 32 108 000, z czego 21 835 000 to osoby polskojęzyczne, a reszta - użytkownicy języków mniejszości narodowych (spis nie uwzględniał pytania o narodowość)".


Język żydowski zadeklarowało 2.489.034 (7,80%), język hebrajski 243.539 (0.76%). Można zatem przyjąć, że w roku 1931 zamieszkiwało Polskę ok. 3 100 000 żydów.


Instytut Historii Współczesnej w Monachium o silnym syjonistycznym powinowactwie stwierdza, że pomiędzy 1931 - 1939 nastąpiła emigracja ponad 500 000 żydów z Polski, a być może nawet 600 000, z Niemiec ponad 400 000, z Rumunii 100 000, z krajów bałtyckich 25 000. Ponadto emigrowali żydzi z Węgier oraz przypuszczalnie ze Słowacji.


"Fala emigracyjna niemieckich Żydów była tylko częścią, wcale nie największą, żydowskiej emigracji z centralnej, wschodniej i południowej Europy. W latach po 1933 około 100 000 Żydów każdego roku opuszczało Polskę, tak z przyczyn ekonomicznych, jak i z rosnących obaw o antysemickie nastawienie polskiego rządu"[1]


Do końca 1939 roku z terenu Polski (w tym GG), Niemiec (w tym Protektorat), Rumunii, krajów bałtyckich, Węgier, Słowacji ubyło 3 000 000 żydów wskutek emigracji, zmian granic, ucieczek i obniżonemu wskaźnikowi urodzeń.


Asystent Sekretarza Stanu Breckinridge Long w listopadzie 1943 stwierdził, że Stany Zjednoczone przyjęły 580 000 imigrantów "ofiar opresji" w ostatnich 10 latach, większość z nich była żydami (tylko 100 000 było niemieckimi żydami). Palestyna miała prawie 300 000 żydowskich imigrantów. Inne kraje także (Ameryka Łacińska, Europa Zachodnia) raportowały o bardzo dużej liczbie imigrantów żydowskich.


Rzeczywiście, 16 lat przed 1958 tj w 1942 Universal Jewish Encyclopedia potwierdza te dane: miała miejsce duża żydowska emigracja zamorska ze wschodniej i centralnej Europy od połowy lat '20 do końca lat '30:


 "Z ustanowieniem w 1924 roku przez Kongres USA  nowego prawa imigracyjnego (Immigration Quota Law) i potrzebą badania możliwości dla imigracji z innej części świata, HIAS [żydowska organizacja] szukała możliwości wzmocnienia i zwiększenia swojej aktywności zagranicą. W 1927 zawarto porozumienie z Jewish Colonization Association (ICA), w celu sformowania jednej organizacji, stowarzyszenia znanego później jako HICEM (skrót od HIASICA Emigration Association) z siedzibą w Paryżu i biurami w 32 państwach. To stowarzyszenie stało się pomostem, dla żydowskich imigrantów z całego świata. W okresie 1925 - 1939 przeciętnie 100 000 żydów emigrowało z Europy. W konsekwencji tych wysiłków, setki tysięcy żydów osiedliło się nie tylko w USA, ale także w państwach należących do brytyjskiego imperium, na dalekim wschodzie, w Ameryce Południowej i Centralnej oraz w Palestynie". [2]


Te informacje podane przez Universal Jewish Encyclopedia nigdy nie były kwestionowane przez samych żydów, dlatego dane liczbowe krajów emigracyjnych w Centralnej i Wschodniej Europie [bez ZSSR] z wczesnych lat '30 i dane w krajach imigracyjnych krajów takich jak USA, Ameryka Południowa, Palestyna, etc. są historycznym faktem.


Polski spis ludności z roku 1931 potwierdza nagły spadek liczby urodzeń pośród żydów wschodnich, spadek ten był tak duży i gwałtowny, że trudno go wyjaśnić zmienionym modelem rodziny czy nagłym zmianom religijnych afiliacji. Nie dziwi zatem, że Universal Jewish Encyclopedia lamentowała:


"[...] nawet w Europie Wschodniej spada liczba urodzeń i zaczyna przypominać tę z Europy Zachodniej".[3]


Oznacza to, że nie było szans na zastępowalność (odnawialność) pokoleń. Masowa emigracja żydów z Polski między 1931 - 1939 spowodowała spadek ich liczebności co najmniej o 20% i musiała mieć decydujący wpływ na liczbę urodzeń, ponieważ to młody i płodny segment społeczeństwa zawsze pierwszy decyduje się na emigrację.
W Polsce przed 1 września 1939  mogło mieszkać ok 2 600 000 żydów. 
 
 
[1] Hermann Graml, Die Auswanderung von Juden aus Deutschland zwischen 1933 und 1939, in: Institut für Zeitgeschichte (Eds.), Gutachten des Instituts für Zeitgeschichte; Vol. I, Selbstverlag, Munich 1958, p. 80:
"The surge of emigration of the German Jews was only a part – and hardly the largest – of a general Jewish emigration from central, eastern and southern Europe. In the years afer 1933 about 100,000 Jews a year left Poland, as much because of the growing anti-Semitic disposition of the Polish government as because of the ever-worsening economic immiseration of the Polish Jews. Similar factors arose in Latvia, Lithuania, Rumania and to a lesser extent in Hungary."
[2] Universal Jewish Encyclopedia, New York, Vol. 7, 1942, pp. 555f. [Article "Migrations of the Jews", Paragraph V "The Care of the Migrants through Jewish Organizations", Point 2. "The Hebrew Sheltering and Immigrant Aid Society (HIAS)" by Isaac L. Asofsky; he was General Manager (since 1922) and thereafter Director of the HIAS during the Second World War.
[3] Universal Jewish Encyclopedia, Vol. 10, p. 33


[*] wawel.neon24.pl/post/140261,ilu-zydow-jest-dzis-w-polsce-ukryte-zycie-polskiej-diaspory

KOMENTARZE

 • Niezła bajeczka
  "W latach po 1933 około 100 000 Żydów każdego roku opuszczało Polskę, tak z przyczyn ekonomicznych, jak i z rosnących obaw o antysemickie nastawienie polskiego rządu"[1]

  Nikt jak chazarska end-ecja nie pieściła i hołubiła chazarów jaj-waj. "Betar" i inne bandy chazarów defilowały po polskich ulicach i chodnikach.Dzisiaj w Polsce legalnie istnieje bojówka "Betar" ale nikt na ten temat nawet pary z pyska nie wypuści.Do tego był to nakaz Ligi Narodów.
  Oddział II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego szkolił jeszcze do maja 1939r. chazarskich terrorystów w lasach Andrychowa i Wadowic.Jak na to patrzyli Niemcy? Czeski film.
 • @ autor
  Do tego, z oficjalnej liczby 3 500 000 mieszkańców Polski (jak podają żydowskie „Holocaust Chronicles”), 6 000 000 zginęło w obozach.
  Jak to możliwe, zapytałem znajomego Żyda. Odpowiedział: „Przecież rozmnażali się!”. Widocznie warunki w obozach nie były takie złe, pomyślalem.
 • @kfakfa 14:05:10
  Jewish Defense League, czyli Żydowska Liga Obrony - http://wps.neon24.pl.neon24.pl/post/138842,iiirp-syjonizm-tak-polski-nacjonalizm-nie
 • Kłamstwo i "rasizm" to fundamenty kultury żydowskiej.
  Zresztą to fundament nie tylko kultury żydowskiej ale ogólniej kultur blisko wschodnich.
  Ta żydowska "kultura" wraz z religią zainfekowała ludy chazarskie i
  Kłamstwo to niezwykle skuteczna broń zwłaszcza wobec narodów u których kłamstwo jest złem.
  To kłamstwo jest podstawowym narzędziem przy pomocy którego globalna mafia żydowska osiąga sukcesy przy podbijaniu kolejnych narodów.
  Dzisiaj widać to na każdym kroku w żydowskich mediach pod najróżniejszymi przykrywkami.
  Zmiana nazwiska to kłamstwo, udawanie Polaków to kłamstwo, udawania przyjaciela to kłamstwo, udzielanie pożyczek pomocowych to kłamstwo bo chodzi o lichwę, historia żydów budowana jest na kłamstwie, białe plamy w historii to kłamstwo, uzasadnienia dla nagród dla żydów i żydowskich sługusów to kłamstwa...cały świat żydowski i ten w żydowskich mediach to jedno wielkie kłamstwo tam wszystko jest "hollywoodem" pod aktualne potrzeby globalnej mafii żydowskiej.
  nawet osławiony Holocaust podobno się nie bilansuje jak niektórzy twierdzą.

  Dzisiaj w dobie internetu czyli wolnych bo nie kontrolowanych przez żydów mediów kłamstwa żydowskie są masowo demaskowane.
  Najstraszliwsza bron żydów czyli kłamstwo dzięki internetowi przestała być skuteczna.

  To internet zniszczy globalną mafię żydowską, internet czyli globalna świadomość narodów świata na temat metod działania globalnej mafii żydowskiej.
 • W Polsce w czasie okupacji formalnieocalało okoiło 30 tysięcy żydów między Polakami i około 4 tysiące z obozów śmierci i pracy
  Realnie można szacować, że ocalało 1090-30909 tysięcy z czego część nigdy nie przyznała się do żydowskiego pochodzenia a w Palestynie prawdziwe ofiary holocaustu znane są większości nowohebrajczyków z ZSRR jako amatorzy grzebania w smietnikach na targach żywności.
  Traktat WEersalski i ustawsy związane narzucił Polsce ( i Grecjii) ustawę o ochronie mniejszości na podstwie której rząd polski musiał dopłacać do uboju rytualnego. Dopiero po śmierci Pilsudskiego w 1936r Sejm zzdołał ograniczyć te dopłaty o 16 milionów ówczesnych zł. i zapowiedział ich zupełne zniesienie w latach 40 (w 1936r Sejm powołał specjalną komisję, która sttwierdziła dopłaty w 1932r wynoszące 28 milionów zł i straty10 milonów zł w wartości szasunkowej skór zarzynanych rytualnie bydlaków, z których spuszczano krew przez cięcie skór ). Okazało się, że z tych 16 milionów zl. jako z jedynego źródła utrzymania żyło 150
  tysięcy rodzin talmudycZnych rzezaków, transportowców i sprzedawców koszernego czyli około pół miliona talmudystów utrzymyqwał polski rząd z budżetu. Trudno więc mówić o emigracji żydów popędzanych antysemityzmem. W wojsku mojżeszowcy mieli dzięki Piłsudskiemu jeszcze większe przywileje i dosyć masowo dezerterowali (przeważnie do W. M. Gdańska).
 • @telewidzacy 18:22:58Przepraszam za cyfrówkę. ocalało 100-300 tysięcy żydów w Polsce
  i być może dwa razy tyle obywateli polskich żydowskiego pochodzenia zamieszkałych do 1939 r na Kresach włączonych do ZSRR
 • @Oscar 07:42:25
  „Lekarzu ulecz się sam!” Jak Amerykanie „przyjmowali” żydowskich uchodźców w czasach Holokaustu(czytaj holokitu!)


  http://czashistorii.pl/marek-skalski/lekarzu-ulecz-sie-sam-jak-amerykanie-przyjmowali-zydowskich-uchodzcow-w-czasach-holokaustu/
  Ps..Polska powinna o tych faktach szeroko informować opinię publiczną na świecie!
 • @Oscar 07:42:25
  Amerykańscy dziennikarze akredytowani w Niemczech 1937 roku dziwili się, że nie ma widocznej biedy i żadnej przestępczości, a bezrobocie spadło z 7 mln do 2 mln. Nie zauważyli tez żadnej dyskryminacji garstki żydów, którzy w parkach w Berlin mieli nawet specjalne żółte ławki dla żydów. A w USA wtedy dalej szalał Wielki Kryzys.
 • @rasten-burger 18:47:36
  https://cdnpl1.img.sputniknews.com/images/176/84/1768432.jpg


  Samobójstwo Hitlera pod znakiem zapytania (foto). Odtajnione parę dni temu dokumenty z archiwum CIA pośrednio potwierdzają, że nazistowski lider Adolf Hitler nie popełnił samobójstwa w 1945 roku, lecz uciekł do Ameryki Łacińskiej pisze Sputnik Brasil. Jeden z informatorów amerykańskiego wywiadu w 1955 roku przekazywał, że po zakończeniu drugiej wojny światowej były SS-owiec Philip Citroen miał spotykać się z Hitlerem, ukrywającym się w Kolumbii pod nazwiskiem Schrittelmayor. W swoim raporcie agent utrzymuje, że Citroen jako pracownik Królewskiej Holenderskiej Spółki Okrętowej kontaktował się z Führerem co najmniej raz w miesiąc, w czasie podróży służbowych z Wenezueli do Kolumbii.

  https://cdnpl1.img.sputniknews.com/images/659/47/6594728.jpg

  Fragment z raportu CIA o ewentualnej obecności Hitlera w Ameryce Południowej.

  Na dowód powyższego do dokumentów dołączono zdjęcie Citroena z osobą podobną do Adolfa Hitlera wykonane w 1954 roku w mieście Tunja, w Kolumbii. Po jakimś czasie, według słów informatora CIA Hitler przedostał się do Argentyny. Według oficjalnej wersji Adolf Hitler razem z żoną Ewą Braun popełnili samobójstwo 30 kwietnia 1945 roku w Berlinie w czasie szturmu radzieckich wojsk na niemiecką stolicę. Ich ciała zostały spalone w ogrodzie kancelarii Rzeszy. 27 października, z polecenia prezydenta USA Donalda Trumpa odtajniono archiwa służb specjalnych związane m.in. z zabójstwem 35. amerykańskiego prezydenta Johna Kennedy'ego. Dokumenty zostało umieszczone na stronie Narodowego Archiwum USA.

  https://cdnpl2.img.sputniknews.com/images/659/47/6594721.jpg


  Zdjęcia dołączone do plików CIA o rzekomej obecności Hitlera w Ameryce Południowej.

  Ps..Stalin w Poczdamie oświadczył Trumanowi, że według jego wiedzy Hitler uciekł. Nie podejrzewałbym Stalina o tak prymitywne kłamstwo, musiał mieć jakieś informacje w tym kierunku. Czytałem wspomnienie jakiegoś rosyjskiego żołnierza który też nabrał wątpliwości wobec nadpalonych zwłok Hitlera. Miały one mianowicie cerowane skarpetki...Czyżby Ewa Braun aż tak się poświęcała? Discovery kilka miesięcy temu pokazało dokument jaka mogła być bezpieczna droga z Kancelarii Rzeszy kanałami metra do Tempelhof. Nie dałbym sobie uciąć ręki za żadną z wersji, są znaki zapytania.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031