Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
68 postów 1309 komentarzy

Hitler - oferty pokoju

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Hitler wielokrotnie składał oferty pokoju Wielkiej Brytanii. Szczegóły jego ostatecznej oferty, kierowanej do Churchilla są

nadal utajnione na mocy ustawy (Official Secrets Acts). Dokumenty te miały zostać opublikowane w 2017 r., ale przedłużono klauzulę tajności o kolejne bezprecedensowe dwadzieścia lat .

Brytyjskie MSZ nigdy nie ujawniło, dlaczego te akta pozostają pod kluczem. Zgodnie z brytyjską ustawą o tajemnicach urzędowych dokumenty uważane za „tajne” można ukryć przed opinią publiczną przez 30 lat, 50 lat lub przez całe życie wymienionych w nich osób. Żadna z tych okoliczności nie ma zastosowania w tym przypadku.

Kolejnym istotnym pytaniem byłoby: „Dlaczego żadna z propozycji pokojowych Hitlera nigdy nie została upubliczniona i dlaczego nadal nie są dostępne dla historyków?”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W 1943 r. w czasopiśmie The American Mercury czytamy:

Propozycje Hitlera i warunki pokoju były omawiane w całej Anglii nie tylko w dobrze poinformowanych kręgach politycznych, ale również w pubach, schronach bombowych i klubach Pall Mall. Ten sekret był zbyt intrygujący, aby można go było zachować długo w tajemnicy. Członkowie gabinetu prawdopodobnie powiedzieli swoim przyjaciołom w parlamencie, a deputowani kolegom z klubu i wiadomości się rozeszły. Filtr czasu oraz alternatywne sprawdzanie źródeł [cross-check] wszelkimi możliwymi sposobami, na temat, który był oficjalnie tematem tabu, umożliwia autorowi przedstawienie ogólnego zarysu propozycji, bez podania szczegółów .
    Hitler zaproponował całkowite zaprzestanie wojny na Zachodzie.
    Niemcy wycofają się z całej Francji oprócz Alzacji i Lotaryngii.
    Wycofają się z Holandii i Belgii, zachowując Luksemburg.
    Wycofają się z Norwegii i Danii.

Mówiąc w skrócie, Hitler zaproponował wycofanie się z Europy Zachodniej, z wyjątkiem dwóch prowincji francuskich i Luksemburga (Luksemburg nigdy nie był prowincją francuską, ale niezależnym państwem z niemieckim pochodzeniem etnicznym), w zamian za co Wielka Brytania zgodziłaby się przyjąć postawę "życzliwej neutralności" wobec Niemiec, gdyby nastąpiły jakieś wydarzenia w Europie Wschodniej. Ponadto był gotowy wycofać się z Jugosławii i Grecji. Niemieckie wojska zostałyby wycofane z Morza Śródziemnego, a Hitler pomógłby załagodzić konflikt śródziemnomorski między Wielką Brytanią a Włochami. Jak zaznaczono, żaden kraj biorący udział w wojnie ani neutralny nie byłby uprawniony do żądania odszkodowania od żadnego innego kraju. Wniosek zawierał wiele innych punktów, w tym plany plebiscytów i wymiany ludności,  wynikające z działań zbrojnych w Europie Zachodniej i na Bałkanach, ale wszystkie wersje krążące w miarodajnych kręgach zgadzają się z podstawowymi punktami przedstawionymi powyżej.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 lipca 1940 r. Sekretarz Stanu ds. Wojny Anthony Eden —  zgodnie z tym, co zostało omówione w cytowanej poniżej notatce Churchilla/Smutsa —  oszukał Brytyjczyków i  Amerykanów, wyśmiewając i uprzedzając wszelkie przyszłe oferty pokojowe Hitlera i przyznał, że odrzucali je z góry bez względu na warunki i nawet ich nie znając. Zrobił to, mówiąc dziennikarzom, że Hitler „teatralnie” będzie tymczasowo udawał człowieka pokoju z powodu „wewnętrznych warunków” w Niemczech i oświadczył, że rząd Wielkiej Brytanii chce „całkowicie zniszczyć” Hitlera:

Tym razem jego "make-up" będzie przypominał człowieka pokoju. Warunki wewnętrzne w Niemczech mogą sprawić, że ta fałszywa postawa będzie dla niego konieczna na tą chwilę. Ofiaruje gładkie zapewnienia i obietnice w nadziei, że złapie na nie jakieś głupie ptaki. Przydatne może być zatem zadeklarowanie stanowiska rządu brytyjskiego w odniesieniu do każdej oferty pokojowej Hitlera…
     W żadnym wypadku nie jesteśmy przygotowani na negocjacje z nim, w żadnym momencie, i na żaden temat.

https://news.google.com/newspapers?dat=19410705&hl=en&id=iJRaAAAAIBAJ&nid=860&pg=3423%2C2777027&sjid=FEsDAAAAIBAJ
 
Von Papen napisał w swoich wspomnieniach, że Hitler latem 1940 r. był „w stanie gniewnego oburzenia” z powodu:
     z góry odrzuconych ofert, których jeszcze nie złożył.

              — Von Papen Memoirs. p.461 Translated by Brian Connell. London: Andre Deutsch,1952.

Co jeszcze raz potwierdza obłudne i nieuczciwe podejście Edena oraz rządu brytyjskiego do zakończenia działań wojennych, zapobieżenia zniszczeniu dóbr kultury, cierpieniom i śmierci milionów ludzi. To oni nie chcieli pokoju na żadnych warunkach. Przypuszczalnie wiedzieli, że potężna oligarchiczna grupa międzynarodowa pracowała nad ponownym doprowadzeniem Ameryki do wojny po ich stronie, co udało się zrobić w 1916 roku. Pomimo tego uporu i odrzucenia oraz pomimo zwycięstwa na tym etapie, Hitler hojnie zaproponował warunki pokojowe, które do dziś nie mogą być własnością publiczną.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 lipca 1940 r. ambasador Wielkiej Brytanii w Waszyngtonie, lord Lothian, wysłał telegram do brytyjskiego sekretarza spraw zagranicznych lorda Halifaxa, który brzmiał:
     Niemiecki Charge d’Affairs wysłał mi wiadomość, że jeśli sobie tego życzymy możemy uzyskać obecnie warunki pokoju w Berlinie.
Harold Nicolson napisał w swoim dzienniku:
     Philip Lothian zadzwonił wieczorem podekscytowany z Waszyngtonu, błagając Halifaxa, aby nie mówił nic w dzisiejszym programie co mogłoby zamknąć drzwi do osiągnięcia pokoju. Lothian twierdził, że zna niemieckie warunki pokojowe i że są one jak najbardziej zadowalające.
                — “British Government War Aims and Attitudes Towards a Negotiated Peace, September 1939 to July 1940,” Pg. 311 By G. N. Esnouf, PhD. July 1988
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brytyjski przywódca kolonistów z RPA generał Smuts, przyznał w tajnej korespondencji z Churchillem w lipcu 1940 r., że kontynuacja wojny przez Zjednoczone Królestwo z Niemcami i odrzucenie ofert pokojowych Hitlera wynikało przede wszystkim z obaw finansowych:

Gabinet Wojenny. Propozycje pokoju złożone przez Niemcy.   

Na prośbę premiera [Churchilla] rozpowszechniam, zgodnie z informacjami Gabinetu Wojennego, kopie telegramu do czterech rządów Dominium oraz odpowiedź generała Smutsa.  

Telegram zaszyfrowany do rządów Kanady, Wspólnoty Australii, Nowej Zelandii i Unii Południowej Afryki. [okólnik Churchilla] Wysłano o 12.OO w południe 12 lipca 1940 r. okólnik D. nr 340. ŚCIŚLE TAJNE.   

Telegram zaszyfrowany od Ministra Spraw Zagranicznych w Pretorii do Wysokiego Komisarza w Londynie. [Odpowiedź generała Smutsa] Otrzymano 18.00 17 lipca. 1940. No.547 * Tajne. 

Okólnik D340 [wiadomość Churchilla] z 25 czerwca porusza bardzo ważny punkt, który niepokoi mnie od pewnego czasu. Najprawdopodobniej Hitler rozpocznie ofensywę pokojową w terminie wcześniejszym. Może to dotyczyć konferencji lub innej formy propagandy pokoju.
    […] Będzie się prezentował jako odnowiciel niesprawnego systemu europejskiego i zaproponuje ideę Stanów Zjednoczonych Europy, czyli wolnych państw narodowych, między którymi zostaną zniesione bariery taryfowe i gospodarcze, a będzie istniał tylko jakiś plan walutowy Schachta.
    […] Niektóre z takich planów można ubrać w tak wiarygodne pozory, że mogłyby to wzbudzić ogromny aplauz światowej opinii publicznej, która ma już dość strasznego zniszczenia wojną i widma nadchodzącego głodu w Europie. Ponadto Hitler jest już wystarczająco silny i może zrzec się aneksji państw i odszkodowań, a jego apel może stać się nie do odparcia i sprawić, że Europa zaakceptuje pokój, który będzie autentyczną moralną i polityczną katastrofą.
   […] Niech nasz zespół [brain trust] będzie gotowy do opracowania alternatywnego, demokratycznego planu, w celu przeciwdziałania ruchowi pokojowemu, który z pewnością prędzej czy później nadejdzie i powinien spotkać się z naszą odpowiedzią.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W maju 1940 r. Hitler skontaktował się z ambasadorem Wielkiej Brytanii w Szwecji, Victorem Malletem, za pośrednictwem szwedzkiego sędziego Sądu Najwyższego Ekeberga, który był znany radcy prawnemu Hitlera Ludwigowi Weissauerowi.

Według Malleta:
    Hitler, zgodnie ze swoim emisariuszem [Weissauer], szczerze pragnie przyjaźni z Anglią. Chce przywrócić pokój, ale grunt musi być na to przygotowany: dopiero po starannym przygotowaniu mogą rozpocząć się oficjalne negocjacje. Do tego czasu należy wziąć pod uwagę warunek, że dyskusje będą nieoficjalne i tajne.
    Podstawowe idee Hitlera [są takie], że dzisiejsze problemy gospodarcze różnią się od tych z przeszłości [...] Aby dokonać postępu gospodarczego, należy kalkulować na podstawie dużych terytoriów i uznać je za jednostki gospodarcze. Napoleon próbował, ale w jego czasach nie było to możliwe, ponieważ Francja nie była w centrum Europy, a komunikacja była zbyt trudna. Teraz Niemcy znajdują się w centrum Europy i dysponują niezbędnymi środkami do świadczenia usług komunikacyjnych i transportowych.
Anglia i Ameryka posiadają teraz najlepsze floty i naturalnie będą się tego trzymać, ponieważ są skazane na oceany w celu własnego zaopatrzenia. Niemcy mają w posiadaniu kontynent. Jeśli chodzi o Rosję (ZSRR), Weissauer sprawiał wrażenie, że należy ją postrzegać jako potencjalnego wroga.
    Propozycja pokoju Hitlera jest następująca:
    1- Imperium Brytyjskie zachowuje wszystkie swoje kolonie
    2- Pozycja Niemiec na kontynencie nie będzie kwestionowana
    3- Wszystkie kwestie dotyczące Morza Śródziemnego i kolonii francuskich, belgijskich i holenderskich są otwarte do dyskusji
    4-Polska. Państwo polskie musi istnieć
    5- Dawne państwa czechosłowackie pozostają niepodległe, ale podlegają ochronie niemieckiej
Ekeberg rozumie, że to oznacza, że państwa okupowane przez Niemcy zostałyby uwolnione od okupacji [de-occupied]. Okupacja Niemiec wynikała tylko z obecnej sytuacji wojennej.
Churchill nie jest zainteresowany pokojem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Fragment z książki Himmler's Secret War Martina Allena:

… Historyk Peter Padfield odkrył dowody.
    ... Jego informator powiedział, że na pierwszych dwóch stronach traktatu szczegółowo opisano dokładne cele Hitlera w Rosji, a w następnych opisano, w jaki sposób Wielka Brytania może utrzymać swoją niepodległość, imperium i siły zbrojne, a także, w jaki sposób naziści wycofają się z Europy Zachodniej. Traktat proponował stan „wohlwollende Neutralitat” - interpretowany jako „życzliwa neutralność” między Wielką Brytanią a Niemcami, w związku z ofensywą tego ostatniego przeciwko ZSRR. Informator powiedział nawet, że data nadchodzącego ataku Hitlera na wschód została ujawniona.
    Padfield, który tak twierdzi w jego książce, "Hess, Hitler i Churchill", powiedział: „To nie był spisek renegatów. Hitler wysłał Hessa [tuż przed uderzeniem na Sowiety] i ten dostarczył w pełni dopracowany traktat pokojowy  w celu ewakuacji swoich sił ze wszystkich okupowanych krajów na Zachodzie.”
    Padfield… uważa, że ​​traktat został wówczas "wyciszony", ponieważ udaremniłoby to wysiłki Churchilla zmierzające do wciągnięcia USA w wojnę, zniszczyłoby jego koalicję europejskich rządów na wygnaniu i osłabiłoby jego osobistą pozycję w kraju, gdyby traktat ten został przechwycony przez istniejącą wtedy w Wielkiej Brytanii frakcję domagającą się "wynegocjowania pokoju".
    Nie ma wzmianki o traktacie w żadnym z oficjalnych archiwów, które zostały dotąd upublicznione, ale Padfield uważa, że ​​dzieje się tak dlatego, że trwa utajnienie dokumentu w celu ochrony reputacji potężnych postaci. Autor powiedział, że jego informator zerwał z nim kontakt po tym, jak nastąpiła próba kontaktu z nim jego byłych pracodawców ze służb bezpieczeństwa.

https://www.telegraph.co.uk/history/10336126/Nazis-offered-to-leave-western-Europe-in-exchange-for-free-hand-to-attack-USSR.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kiedy Churchill wyjeżdżał z Londynu, aby spotkać się z Rooseveltem na konferencji w Quebecu późnym latem 1943 r., reporter zapytał, czy zamierzają zaoferować Niemcom warunki pokojowe.

Churchill odpowiedział: „Na Boga, nie. Zgodziliby się natychmiast ”(Revisionist Viewpoints, str. 75, James J. Martin).

24 stycznia 1944 roku Winston Churchill napisał list do Józefa Stalina, żeby poinformować go, że Anglia bez względu na wszystko będzie walczyć i dążyć do całkowitego zniszczenia Niemiec. W liście czytamy:

"Nigdy nie myśleliśmy o pokoju, nawet wtedy, kiedy byliśmy całkowicie izolowani i mogliśmy taki pokój uzyskać bez większych szkód dla brytyjskiego imperium, nawet twoim [Stalina] kosztem. Dlaczego teraz mielibyśmy tak myśleć skoro zwycięstwo nas trzech jest tak blisko?"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hitler złożył także wiele propozycji pokojowych przed wybuchem wojny.
 

Hjalmar Schacht, prezes banku Rzeszy od 1933 r. i minister gospodarki od 1934 r. , umieszczony w 1944 r. w obozie koncentracyjnym przez hitlerowców za spiskowanie  z wrogiem (patrz link), napisał po wojnie w książce "Magic of Money":

"Ze względu na prawdę historyczną takich rzeczy nie można fałszować. Niestety zamazywanie wydarzeń historycznych następuje bardzo szybko i często w najlepiej poinformowanych kręgach. Jednym z zarzutów najczęściej zgłaszanych przez socjaldemokratów [po wojnie] jest to, że system weksli MeFo umożliwił Hitlerowi zbrojenia. Podczas pierwszej [po wojnie] sesji nowo wybranego Bundestagu Paul Löbe [członek SPD] jako honorowy prezydent odniósł się w swoim przemówieniu otwierającym do ostatniej [!] sesji Reichstagu z dnia 23 marca 1933 r., podczas której uchwalono ustawę o pełnomocnictwach dla Hitlera. Całkiem słusznie chwalił partię Socjaldemokratyczną za to, że jako jedyna spośród wszystkich, głosowała przeciwko tej ustawie.
Ale sesja 23 marca nie była w żadnym wypadku ostatnią sesją w Reichstagu. Ta miała   miejsce 17 maja 1933 r., podczas której Hitler wygłosił przemówienie, gdzie oświadczył, że rząd niemiecki jest gotowy rozbroić Niemcy, jeśli wszystkie inne mocarstwa również się rozbroją. Skoro jednak wszystkie inne mocarstwa nie zechcą się rozbroić, to Niemcy mają  prawo do podjęcia takich samych środków wojskowych jak inne. Dopiero po półtora roku od tego czasu, gdy pozostałe mocarstwa nie wykazywały żadnej woli dogadania się w sprawie rozbrojenia, Hitler zaczął się zbroić. Pierwsze weksle MeFo były sporządzone w sierpniu 1934 r. Deklaracja Hitlera z dnia 17 maja 1933 r. została zatwierdzona przez wszystkie partie bez wyjątku, w tym przez partię socjaldemokratyczną. Decyzja Reichstagu była jednomyślna."

http://kotlet.szkolanawigatorow.pl/o-tym-jak-macherzy-z-wall-street-ukradli-cud-gospodarczy-iii-rzeszyI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dr Friedrich Stieve w książce pt. What the Rejected World: Hitler's Peace Offers, 1933–1939, szczegółowo wymienia wszystkie oferty Hitlera, wraz z cytatami, zaczynając od:
• pierwsza oferta z 17 maja 1933 r.,
• druga oferta z 18 grudnia 1933 r.,
• trzecia oferta z 21 maja 1935 r.,
• czwarta oferta z 31 marca 1936 r.,
• piąta oferta z 30 września 1938 r.,
• szósta oferta z 6 grudnia 1938 r.,
• swoją siódmą ofertę w 1939 r. zaproponował Polsce, dotyczyła pokojowego rozwiązania kwestii Korytarza gdańskiego.

//28 kwietnia 1939 r. Hitler, przemawiając w Reichstagu, uznał umowy Polski z Wielką Brytanią i Francją za pogwałcenie polsko-niemieckiej deklaracji o nieagresji i za jej "anulowanie przez Polskę". 

Fragment przemówienia Hitlera z 28 kwietnia:

"Nie można więc rozwiązywać tych zagadnień według jakichkolwiek starych schematów. Uważam za konieczne pójść tu nowymi drogami, bowiem droga Polski do morza i odwrotnie niemiecka droga przez ten korytarz nie mają żadnego w ogóle znaczenia wojskowego. Ich znaczenie jest wyłącznie psychologiczne i gospodarcze. Przypisywanie takiej ścieżce znaczenia wojskowego byłoby z punktu widzenia militarnego naiwnością zupełnie wyjątkową. W związku z powyższym wniosłem do polskiego rządu następujące propozycje:
1. Gdańsk powraca jako Wolne Państwo w struktury Rzeszy Niemieckiej.
2. Niemcy, otrzymają drogę przez Korytarz i linię kolejową o tym samym eksterytorialnym statusie, co sam Korytarz ma dla Polski.
W zamian Niemcy są przygotowane do:
1. Uznania wszystkich polskich praw gospodarczych w Gdańsku.
2. Zagwarantowania Polsce portu w Gdańsku o dowolnej wielkości, dającej jej całkowicie wolny dostęp do morza.
3. Zaakceptowania obecnych granic między Niemcami a Polską i uznać je za ostateczne.
4. Zawarcia z Polską dwudziestopięcioletniego traktatu o nieagresji.
5. Ustanowienia gwarancji niezależności państwa słowackiego przez Niemcy oraz Polskę i Węgry łącznie, co oznacza w praktyce zrzeczenie się wyłącznej hegemonii niemieckiej na tym terytorium."//

https://arjanek.neon24.pl/post/149766,rzeczywiste-przyczyny-wybuchu-ii-wojny-swiatowej

• oferta pokoju na świecie z dnia 6 października 1939 r., nieco ponad miesiąc po tym, jak Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom za inwazję na Polskę 1 września (ale nie na Związek Radziecki, który również najechał Polskę 17 września).
• Pełny tekst przemówienia Hitlera „Apel o pokój i rozsądek”, wygłoszonego przed Reichstagiem 19 lipca 1940 r. po upadku Francji. W tym przemówieniu Hitler ponownie zaoferował Wielkiej Brytanii bezwarunkowy pokój. To przemówienie zostało wydrukowane w języku angielskim i rozrzucone w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy przez niemieckie samoloty nad Wielką Brytanią. Chociaż prawie połowa brytyjskiego gabinetu chciała skorzystać z jego oferty, podżeganie do wojny Churchilla położyło temu kres.

https://archive.org/details/HitlersVictoryAFinalAppealForPeaceAndSanityJuly19th1940
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do czasu klęski Brytyjczyków i Francuzów pod Dunkierką oraz kapitulacji Francji szacunkowe liczby ofiar wśród Niemców wynosiły około 27 074 zabitych, 111 034 rannych i 18 384 zaginionych. To w sumie około 157 000 żołnierzy zmarłych i rannych. Straty po stronie aliantów były wyższe, około 350 000 żołnierzy zginęło i zostało rannych. Do tego czasu tj. do lipca 1940 r. zniszczenia miast były minimalne. Nie dochodziło do celowego, na masową skalę, niszczenia obszarów zamieszkałych przez cywili ani terroryzowania ludności cywilnej. Churchill i jego doradca żyd Frederick Lindemann byli inicjatorami późniejszej polityki celowego atakowania ludności cywilnej. Zapoczątkowali bombardowania dywanowe miast. Posunęli się, eskalując przemoc, do masowych mordów cywili.

Churchill napisał:
    Kiedy się rozglądam, żeby zobaczyć, jak możemy wygrać wojnę, widzę, że jest tylko jedna pewna ścieżka. Nie mamy armii kontynentalnej, która mogłaby pokonać niemiecką potęgę wojskową… jest jedna rzecz, która sprowadzi go [Hitlera] z powrotem i powali na ziemię, a jest to absolutnie niszczycielski, eksterminacyjny atak bardzo ciężkich bombowców z tego kraju na jego nazistowską ojczyznę . Musimy być w stanie przytłoczyć ich tymi środkami, bez których nie widzę wyjścia.
    - Notatka od Churchilla do ministra produkcji samolotów, 8 lipca 1940 r.
Zwraca uwagę konkretne sformułowanie. Churchill wezwał do „eksterminacyjnego ataku” na niemieckich cywilów niebędących walczącymi.
https://www.salon24.pl/u/coroner/849726,dlaczego-po-ii-wojnie-swiatowej-wymyslono-holocaust

W lipcu 1940 r. liczba ofiar śmiertelnych i zniszczeń była względnie niewielka w porównaniu z późniejszymi. Jest to stwierdzenie faktu. Kluczowym słowem jest słowo „względnie”. Aby to zrozumieć, należy porównać te liczby z lipca 1940 r. z liczbą ofiar śmiertelnych i zniszczeniem, które nastąpiły po tym, jak Churchill odrzucał wszystkie pokojowe oferty Hitlera. Wojna mogła zostać zakończona w 1940 roku. Aby to osiągnąć, Hitler zaoferował wycofanie się ze wszystkich terytoriów okupowanych podczas wojny ogłoszonej przez aliantów. Zaproponował nawet powrót polskiej suwerenności i zasugerował plebiscyt w Gdańsku itp. Te propozycje pokojowe - które w ostateczności zostały wręczone osobiście przez Rudolfa Hessa - są nadal niedostępne na mocy ustawy o tajemnicach urzędowych w Wielkiej Brytanii (która niedawno została przedłużona o kolejne 20 lat).

Churchill, Lindemann i Anthony Eden odrzucili te propozycje i eskalowali wojnę, aby skoncentrować się na celowym atakowaniu ludności cywilnej. Dowód na to jest obecnie dobrze znany. Do końca wojny w 1945 r. liczba ofiar śmiertelnych stała się monumentalna w porównaniu do liczby sprzed lipca 1940 r. Łączna liczba ofiar śmiertelnych podczas II wojny światowej wynosi od 55 milionów do ponad 80 milionów. Ponad 80 milionów osób obejmuje zgony z powodu chorób wojennych i głodu. Całkowita liczba zabitych cywili wynosi od 50 do 55 milionów, w tym od 19 do 28 milionów z powodu chorób związanych z wojną i głodu. 67% wszystkich ofiar II wojny światowej to cywile (w pierwszej wojnie światowej było to zaledwie 3%).

KOMENTARZE

 • @Autor
  O żesz k...
  Takiego pokojowego człowieka jak Hitler zdeptał Churchill. Przecież Hitler chciał tylko kwiatki wąchać i hasać się na łące....
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:44:52
  //O żesz k...//

  Panie Wojtas emocje też mają swoją hierarchię, proszę dbać o swoje zdrowie.
 • Adolf Hitler chciał dopaść żydo-komune w ZSRR i ją zniszczyć !
  Adolf Hitler chciał doszczętnie zniszczyć żydo-komunę w ZSRR ale mu żydowski rząd w Anglii nie pozwolił ! skutek tego była tragiczna wojna w Europie i w świecie .

  UWAGA ! żydowskie rządy Anglii nagminnie utajniają swoje archiwa ! np. archiwa śledztwa śmierci generała Sikorskiego czy archiwa misji pokojowej Adolfa Hitlera w II wojnie światowej.

  Polska Krajem NEUTRALNYM ! z silną swoją armią i przyjazna sąsiadom.


  Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach.
 • @Autor
  Brawo! Dawno nie czytałem tak naiwnego tekstu. Tak jakby żywcem zerżnięty z niemieckiej propagandy. Brakuje tylko końcowej konkluzji,
  że wybuchowi wojny winni są wyłącznie Polacy i Zachód.
  Ci wstrętni Angole nie poznali się na pokojowych wysiłkach hitlera
  i nie chcieli być ponownie oszukani, tak jak w przypadku Czechosłowacji.
  Nie uwierzyli, że żądania wodza są zawsze "ostatnie", a to tylko, według
  ulubionego zwrotu adolfa "zmieniły się okoliczności". I to te okoliczności
  spowodowały zajęcie całej Czechosłowacji, a nie ekspansywność niemiec.
  Ubzdurali sobie, że chodzi o uniknięcie wojny na dwa fronty i po rozprawieniu się z ZSRR, niemcy zaopiekują się nimi. W tych pokojowych
  warunkach o pokonanej Polsce ani słowa, sprawa zamknięta. Bańki idą mi nosem, kiedy czytam niektórych lubianych przeze mnie historyków i publicystów dowodzących, że Polska powinna ulec żądaniom niemiec i iść z hitlerem. Panowie zacznijcie od lektury "Main Kampf" i przyjmijcie, że położenie Polski jest inne niż Czechosłowacji i przeszkadza parciu niemiec na wschód. Na Czechów też zapewne przyszedł by czas. Ten teks ubliża moim zdaniem pamięci ponad 60 mln ofiar II wojny światowej, wywołanej przez zbrodniczy niemiecki nazizm.
 • @Bronisław 15:24:24
  Jestem innego zdania.. i nie żebym popierał Hitlera bo popełnił straszliwe zbrodnie... ale przed wybuchem wojny postępowanie było racjonalne...
  - odbudowa gospodarki Niemiec
  - likwidacja bezrobocia w Niemczech
  - zjednoczenie ziem niemieckojęzycznych za zgodą ludności (Austria,
  Czechy zachodnie...jakieś przejęte przez Francję Niemieckie prowincje)
  - chciał podobnie postąpić z Gdańskiem (oferował kompromisy)
  Polacy za sprawą Anglii i Francji powiedzieli NIE.
  - Anglia i Francja zapowiedziały wypowiedzenie wojny i ją
  wypowiedziały.
  - Hitler z Rosją dogadał rozbiór Polski (państwo sezonowe bo tylko 25
  letnie) i pokonał Polskę.
  - Hitler odpowiedział atakiem na państwa które wypowiedziały mu
  wojnę (zajął Francję ... ale nielegalnie zajął Belgię i Holandię).
  - z Francją postąpił bardzo łagodnie ..rząd Visy okrojona Francja.
  - ponownie oferuje Anglii pokój Anglia odrzuca.

  Wszystkie działania Hitlera miały jeden cel odbudowa wielkich Niemiec czyli zjednoczenie ziem Niemieckojęzycznych i usunięcia destrukcyjnego wpływu mafii żydowskiej (I wojna światowa, gospodarka, finanse).. no i przerobić Słowian na "szczęśliwych" niewolników narodu Panów..
  (dzisiaj Słowianie masowo jadą do Narodu Panów szukać szczęścia w życiu).

  Zbrodnie Hitlera zaczęły się od kryształowej nocy...
  ale do wojny światowej doprowadziły Anglia i Francja..
  Hitler chciał zniszczyć ZSRR i na jego terenie zbudować nowe Niemcy
  te plany blokowali Anglicy i Francuzi oraz wasalna Polska...

  Wasalna wobec żydów z Londynu Polska dostała kopa od Hitlera .. czyli pakt Ribbentrop Mołotow czyli rozbiór Polski.
  Potem Hitler postanowił pozbyć się na tyłach Francji i Anglii które krzyżowały jego plany (podbój Francji i bitwa o Anglię) i ruszyć na ZSRR co było jego jedynym celem...

  Można powiedzieć bez przesady że Anglia i Polska własną piersią bronili przed Hitlerem ówczesne komunistyczne ZSRR Stalina.
  Hitler by napaść na ZSRR musiał najpierw pozbyć się Polski (stała na drodze i nie chciała współpracy) a potem pokonać Anglię i Francę bo te mu wypowiedziały oficjalnie wojnę a musiał mieć przecież bezpieczne tyły przed atakiem na ZSRR.
  Węgry, Bułgaria, Słowacja i Rumunia .. współpracowały

  Jak widać historia nie całkiem była taka jak opisywali ją zwycięzcy.

  Coś namieszałem ?

  I nie żebym popierał Hitlera ... to tylko czysta logika postępowania wobec faktów tworzonych przez Anglię, Francję i Polskę.
  no i oczywiście nie popieram rasistowskiej ideologii Hitlera oraz koncepcji jego Drang nach Osten (tak jak nie popieram tej samej koncepcji Napoleona, Piłsudskiego czy innego NATO).
 • @Oscar 17:17:56
  Z przedwojennej mapy widać że gdyby Hitler dostał od Polski "korytarz" potrzebny mu do zasilania logistycznego Prus wschodnich to
  nie musiałby zajmować całej Polski (miał by dojście do ZSRR od strony Prus i od strony Słowacji, Węgier i Rumunii..).. mógłby zaatakować z dwóch stron (tak lubił).

  Polska za sprawą Anglii i Francji ten plan mu zburzyła... no to Hitler
  załatwił pakt Ribbentrop Mołotow i pozbył się Polski...
  na co Anglia i Francja wypowiedziały wojnę Hitlerowi...
  Hitler MUSIAŁ pozbyć się zagrożenia na tyłach nie miał wyjścia...
  mógł wynegocjować pokój ale Anglia i Francja nie chciały..
  musiał zaatakować..

  to logiczne konsekwencje decyzji Anglii i Francji..

  Rosja postępowała też racjonalnie..
  Najpierw chciał się bronić przed Hitlerem na terenie Polski razem z Polską.. Polska za namową Anglii (gwarancje) odmówiła.
  wtedy Rosja umówiła z z Niemcami pakt Ribbentrop Mołotow by odsunąć jak najdalej od Moskwy i centrów przemysłowych planowany atak Hitlera... i to się udało i ten pakt jak już pisałem uratował świat przez wygraniem przez Hitlera II wojny światowej do której doprowadziła Anglia i Francja.

  Tak to widzę...
  Wnioski .. Hitler i Stalin prowadzili dość prostą przejrzystą, racjonalną, logiczna politykę zagraniczną natomiast Anglia i Francja oraz Polska prowadziły politykę samobójczą dla siebie, dla świata dla milionów ofiar tej wojny po wszystkich stronach... pytanie czy były jakieś wyższe cele czy to tylko głupota i bałagan.
  Jest koncepcja że ta wojna została wywołana celów przez mafię żydowską w imię zysków z dostaw zbrojeniowych..
  To tylko spekulacje.
 • @Oscar 17:17:56
  Z ludźmi o mentalności "szczęśliwych niewolników narodu panów" trudno dyskutować. Dla przypomnienia, ci niewolnicy nie mieli być szczęśliwi,
  tylko w 80% przerobieni na nawóz. Zamiast bezproduktywnego znęcania się nad klawiaturą proponuję od razu udać się na saksy w charakterze "szczęśliwego niewolnika" ze specjalnością podcierania ss-mańskich tyłków.
  Będzie z tego większy pożytek niż ze spekulowania, nie uwzględniającego najważniejszych przesłanek.
 • @Bronisław 18:45:20
  nie zrozumiałeś sarkazmu, złośliwości ...
  zakładałem że czytelnik zna plany Hitlera w stosunku do Słowian...
  a za solidaruchów promowano przecież wyjazdy Słowian do Hitlerlandu, na zmywaki, do podcieranie tyłków SSmanom..

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829