Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
67 postów 1309 komentarzy

"Wasza krew jest święta"

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

"Głównym zadaniem Ahnenpass* było wykluczenie żydów z decydowania o polityce Niemiec. Badanie aryjskiego rodowodu nie było obligatoryjne."

Krew

Nosicie we krwi święte dziedzictwo waszych ojców i przodków. Nie znacie tych, którzy rozpłynęli się w nieskończonych rzeszach w ciemnościach przeszłości. Ale oni wszyscy żyją w was i kroczą w waszej krwi tu na ziemi, która pochłonęła ich w walce i trudach, i w której ich ciała od dawna gniją. § Twoja krew jest zatem czymś świętym. W niej twoi rodzice dali ci nie tylko ciało, ale i twoją naturę. § Zaprzeczanie krwi oznacza zaprzeczanie sobie. Nikt nie może tego zmienić. Ale każdy może wybrać i pielęgnować dobro, które odziedziczył i stłumić zło. Każdemu również dano wolę i odwagę. § Nie tylko masz prawo, ale także obowiązek przekazania krwi na swoje potomstwo, ponieważ jesteś ogniwem łańcucha pokoleń, który sięga od przeszłości do wieczności, a to ogniwo łańcucha, które reprezentujesz, musi spełnić swój obowiązek, aby łańcuch nigdy nie został zerwany. § Ale jeśli twoja krew ma cechy, które powodują, że twoje dzieci będą nieszczęśliwe i obciążą państwo, to masz heroiczny obowiązek być tym ostatnim ogniwem. § Krew jest nosicielem życia. Nosisz w nim tajemnicę samego stworzenia. Wasza krew jest święta, bo w niej żyje wola Boża.

Rasa

Rasa oznacza zdolność myślenia w określony sposób. Ten, kto ma odwagę, lojalność i honor, cechy Germanów, posiada te cechy rasy, która powinna rządzić w Niemczech, nawet jeśli nie ma cech fizycznych rasy „nordyckiej”. Jedność tego szlachectwa i szlachetnego ciała jest celem, do którego dążymy. Ale gardzimy tymi, którzy posiadając szlachetne ciało, mają duszę nieczystą. § Różne pokrewne europejskie rasy połączyły się w Niemczech. Z tych korzeni wyrósł jeden pień. Każda rasa dawała z siebie wszystko. Każda z nich przyczyniła się do stworzenia niemieckiej duszy. My, Niemcy, mamy ducha walki, spoglądamy daleko w horyzont, „z pragnieniem zrobienia czegoś dla siebie” rasy nordyckiej. Kolejna rasa dała nam nasze przytulne stare miasta i naszą głębię. Inna dusza (rasy) dała nam opanowanie magicznego królestwa muzyki. Jeszcze inna dała nam naszą zdolność do organizowania się i nasze ciche posłuszeństwo. § Nie możemy kogoś lubić mniej, ponieważ przyniósł ze sobą  różnorodne cechy rasowe ponieważ niemiecka dusza tak samo czyni i stworzyła  niezmierzone bogactwa, które teraz posiadają inne narody. Wielkość naszej Rzeszy wyrosła z tej duszy. § Ale rasa nordycka musi przewodzić w Niemczech i kształtować duszę każdego Niemca. Musi wygrać w piersi każdej osoby. Dziś naszym ideałem nie jest artysta ani obywatel, ale bohater. § Naszym najwyższym skarbem jest dusza, którą otrzymaliśmy. Ten, kto miesza swoją krew z krwią obcych (nie aryjskich*) ras, rujnuje krew i duszę, które zostały mu dane, by w czystości przekazać swym dzieciom. Sprawia on, że ​​jego dzieci są nieczyste i nieszczęśliwe, i popełnia największą zbrodnię, jaką może on jako narodowy socjalista popełnić. § Ale ten, kto postępuje zgodnie z prawami rasy, wypełnia najważniejsze przykazanie, że tylko podobni powinni być łączeni z podobnymi, oddzielając te rzeczy, jak ogień i woda, które się nie mieszają.
 

"To, co miało stanowić  „element obcy rasowo”, było kwestią kontrowersją w samej NSDAP. Cywilizację europejską tworzyły różne grupy etniczne: nordycka, galijska, baskijska, słowiańska, bałtycka, śródziemnomorska itd. Pionierzy higieny rasowej utrzymywali, że małżeństwa  pomiędzy różnymi białymi "klanami"  tworzą "istotę wyższą". W 1924 r. analityk Hildebrandt opublikował  esej, w którym wyjaśniał: „Najwyższy standard życia ewoluował  tam, gdzie rasa nordycka reprezentowała przywództwo, ale była zmieszana z innymi, które przyjęły jej kulturę. Z kolei Hans Gunther pisał: „Francuski anatom i badacz ras de Quatresages zaobserwował w 1857, że największa aktywność umysłowa i fizyczna nie spoczywa wśród  czystej rasy, ale wśród zmieszanych rasowo populacji". Gunther twierdził, że tak jak konkurencja może motywować ludzi, tak połączenie różnych linii krwi powoduje konflikt w psychice i sama osoba lub takie populacje, animują dotąd utajony zapał do walki: „Stres, konfrontacja i chęć zwycięstwa produkują największe osiągnięcia umysłu i ducha".  Człowiek czystej krwi posiada zbyt mało "niepokoju" w sobie. Niemcy, Anglicy lub ogólnie "zimni" nordyccy Skandynawowie są „zbyt łagodni w  zachowaniu”.
Pod kierownictwem Grossa Biuro Polityki Rasowej stąpało po cienkiej linii między luźniejszymi kryteriami propagowanymi przez Gunthera i jego zwolenników, a „blond zachwytem”, przed którym oni ostrzegali. W 1934 r. kolega Grossa, Wolfgang Abel, opublikował kompendium dotyczące niemieckich grup etnicznych tj: Nordyckiej, Palatynatu, Wschodniego Bałtyku, Dynarskiej, Alpejskiej, Zachodnio Nordyckiej i Zachodnio Śródziemnomorskiej. Opisał cechy fizyczne, zilustrował zdjęciami i podał zbiorowe cechy osobowości każdej z grup. Tak na przykład scharakteryzował typ nordycki: „Najmniej spontaniczny, przewyższa wszystkie inne rasy niezłomnością dążenia do celu i ostrożnym przewidywaniem. Myśląc z wyprzedzeniem podporządkowuje on swoje impulsy celom odległym. Samoopanowanie jest być może najbardziej wyróżniającą się cechą rasy nordyckiej. W tym leży znacząca zdolność do kreowania cywilizacji. Rasy, którym brakuje tej zdolności, są niezdolne do podążania i wdrażania długoterminowych celów. ”

Hitler potępiał takie porównania niemieckich grup etnicznych. Szczególnie sprzeciwiał się odnoszeniu do różnic fizycznych, wzrostu, odcienia skóry czy fizjonomii. W 1930 r. powiedział: „Dyskusje na temat problemu rasy tylko dzielą naród niemiecki, podburzają jednych przeciwko drugim”. Upomniał wyższych urzędników partii żeby, unikali tematu różnorodności etnicznej w przemówieniach i artykułach: „Wszystko co jednoczy i spaja ludzkie społeczności musi być propagowane, natomiast należy unikać wszystkiego co dzieli, co ożywia stare uprzedzenia, . . . Różnicowanie jest najpewniejszym sposobem na niszczenie Narodu. Zaznaczył, że człowiek powinien być wybrany do ról przywódczych „nie ze względu na wygląd zewnętrzny, ale poprzez wykazanie zdolności wewnętrznych. ” Goebbels, sam człowiek drobny i utykający odnotował w swoim dzienniku w październiku 1937 r., „Omówiłem politykę rasową z doktorem Grossem. Zarzuciłem mu brak właściwych standardów dokonywania selekcji. Według nich praktycznie każdy dzisiejszy oficer musiałby być zwolniony."

Hitler uważał (podobnie jak wspomniany Hans Gunther), że ci bardziej zdolni i sprawni wśród Niemców nie powinni stawać ponad inne grupy, próbując zachować lub rozwijać swoją własną linię krwi. Ich obowiązkiem było pomóc dźwigać naród niemiecki jako jedną wspólnotę. Jak podsumował jego kronikarz dr Henry Picker, Hitler „stanowczo zdecydował, żeby przenieść doborowe rasowo jednostki wojskowe, takie jak formacje Waffen SS, do każdego regionu, w których rdzenni mieszkańcy nie spełniają norm. Hitler, chociaż wierzył w nierówność ludzkości, sprzeciwiał się formowaniu klik lub elitarnych postaw wśród bardziej utalentowanych jego rodaków lub grup etnicznych. Mierzył ludzi nie przez to, co dała im natura, ale przez to, w jaki sposób przyczynili się oni z ich talentami, czy to wzniosłymi czy skromnymi, do rozwoju społeczności. To był standard, do którego każdy Niemiec mógł aspirować, niezależnie od jego pozycji w społeczeństwie. Osobiste nastawienie i starania, a nie okoliczności urodzenia, determinowały "istotę wyższą".

W przemówieniu Hitler opisał ewolucję jego kraju w jedną społeczną, narodową i duchową wspólnotę: „Niemcy powstały podobnie jak każdy inny prawdziwie twórczy, cywilizowany naród, który znamy na świecie. Początkowo liczebnie mała, utalentowana rasa, zdolna do organizowania i tworzenia cywilizacji, wykrystalizowała się w obrębie innych narodów w ciągu wielu wieków częściowo wchłaniając inne ludy, częściowo przystosowując się do nich. Oczywiście wszyscy członkowie naszego ludu wnieśli swoje szczególne talenty do tego związku. Został on jednak stworzony przez samą elitę tworząca naród i państwo. Ta rasa narzuciła swój język, naturalnie nie obyło się od zapożyczeń od tych ludów, które się podporządkowały. I tak wszyscy dzielili wspólny los, tak długo aż życie ludzi kierujących sprawami państwa stało się nierozerwalnie związane z życiem stopniowo asymilujących się innych członków wspólnoty. Już od dawien dawna zdobywca i pokonany stali się jedną społecznością. To jest nasz dzisiejszy niemiecki naród . . . . Naszym jedynym życzeniem jest, żeby wszyscy członkowie społeczności wnosili swój wkład w dobrobyt naszego życia narodowego. „

 
[*] Ahnenpass (dosłownie paszport przodka) dokument aryjskiego rodowodu obywateli III Rzeszy wprowadzony w 1933 r. Głównym zadaniem Ahnenpass było wykluczenie żydów z decydowania o polityce Niemiec. Badanie aryjskiego rodowodu nie było obligatoryjne. Badania rasowe były przeprowadzane dla członków administracji oraz innych organizacji państwowych. Od wszystkich urzędników sprawujących funkcje publiczne wymagano potwierdzenia aryjskiego rodowodu.
W narodowo socjalistycznych Niemczech certyfikat aryjski („Ariernachweis”) był dokumentem poświadczającym, że dana osoba jest członkiem rasy aryjskiej. Od kwietnia 1933 r. wymagało tego dokumentu od wszystkich pracowników i urzędników sektora publicznego, w tym edukacji, zgodnie z ustawą o przywróceniu do zawodowej służby cywilnej. Był to także podstawowy warunek, aby zostać obywatelem Rzeszy, dla tych, którzy byli z krwi niemieckiej lub spokrewnionej (aryjskiej) i chcieli zostać obywatelami Rzeszy po uchwaleniu praw norymberskich w 1935 r. Szwed lub Anglik, Francuz lub Czech , Polak lub Włoch ”był uznany za spokrewniony, to znaczy„ Aryjczyk ”. [1] [2] [3]

Były dwa główne grupy certyfikatów:
Kleiner Ariernachweis (częściowy certyfikat) na który składało się:
Siedem aktów urodzenia lub chrztu (lub ich połączenie) (osoba, jego rodzice i dziadkowie) oraz trzy akty małżeństwa (rodzice i dziadkowie) lub ich zaświadczenia:
-Ahnenpass (dosłownie paszport przodka)
-Ahnentafel, (certyfikowany rejestr genealogiczny)
Großer Ariernachweis ( pełny certyfikat) był wymagany do spełnienia wymagań Reichserbhofgesetz ( zgodnie z prawem o dziedziczeniu ziemi) i członkostwem w NSDAP. Świadectwo to musiało potwierdzić rodowód rodziny do 1800 (do 1750 dla oficerów SS). Zgodnie ze szczególnie ścisłymi przepisami tego prawa, które obejmowały cel zachowania czystości niemieckiej krwi [4], tylko ci kwalifikowali się, którzy mogą udowodnić (sięgając 1 stycznia 1800 r.), że „żaden z ich ojcowskich ani matczynych przodków nie miał krwi żydowskiej lub kolorowej ”. [5]
 

Na podstawie m.in.
https://archive.org/stream/HitlersRevolutionByRichardTedor_383/HitlersRevolutionByRichardTedor_djvu.txt
https://en.wikipedia.org/wiki/Aryan_certificate
https://research.calvin.edu/german-propaganda-archive/glauben.htm
 

PS.
Obecnie:
"Wśród  innych dokumentów niemiecki certyfikat jest nadal uznawany przez władze niemieckie za dowód obywatelstwa, ponieważ zawiera oficjalnie poświadczone dane dotyczące urodzenia i małżeństwa, które uważa się za substytut odpowiednich dokumentów oryginalnych."

"Str. 41: podstawa rasowa / pojęcie pochodzenia aryjskiego (Anglik ... lub Czech, a Polak ... pokrewny do rasy aryjskiej)"
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e1/Ahnenpass_003_anonym.jpg/1600px-Ahnenpass_003_anonym.jpg
 

KOMENTARZE

 • Łagodne rasy
  "Człowiek czystej krwi posiada zbyt mało "niepokoju" w sobie. Niemcy, Anglicy lub ogólnie "zimni" nordyccy Skandynawowie są „zbyt łagodni w zachowaniu”.

  Anglicy stworzyli światowe imperium za pomocą swojej "łagodności" czy też dlatego, że mają znaczącą donieszkę celtycką? Wikingowie terryrowali pół Europe swoją "łagodnością" czy domieszką krwi ugro-finskiej?

  "rasa nordycka musi przewodzić"

  A może pan Tusk powinien być wodzem, z racji kaszubskiej nordyckiej krwi?

  Pseudonaukowe teorie można snuć bez końca, bo papier jest cierpliwy, zaś fantazja nie ma granic.
 • @Pedant 13:50:12
  Cyt: "Podzielam obawy, że odkrycia genetyczne mogą być niewłaściwie wykorzystywane do usprawiedliwiania rasizmu, ale jako genetyk wiem też, że po prostu nie można już dłużej ignorować średnich różnic genetycznych między „rasami”."
  https://www.nytimes.com/2018/03/23/opinion/sunday/genetics-race.html
 • @Arjanek 14:00:03
  "jako genetyk wiem też, że po prostu nie można już dłużej ignorować średnich różnic genetycznych "

  Jako genetyk, autor tych słów powinien wiedzieć, że populacje mogą szybko zmieniać zestaw genów. Wystarczy, że ludzie z ograniczoną inteligencją mają po parę lub kilkoro dzieci, zaś ludzie z dyplomami mają po jednym albo żadne, aby po paru pokoleniach genetyczny charakter populacji zmienił się radykalnie.

  Zresztą teorie rasowe z przełomu XIX i XX wieku, dynamiki puli genowej raczej nie uwzględniały, bo odkrycia Gregora Mendela rozpowszechniły się później, zaś odkrycie DNA nastąpiło po upadku Trzeciej Rzeszy.

  Teoria ewolucji i pojęcia rasy sama ewoluuje, i w ostatnich paru dekadach jest dość różna od tej z filmu Park Jurajski.
 • @Pedant 14:38:49
  Cyt://Jako genetyk, autor tych słów powinien wiedzieć, że populacje mogą szybko zmieniać zestaw genów. Wystarczy, że ludzie z ograniczoną inteligencją mają po parę lub kilkoro dzieci//

  Tak się składa, że Ten genetyk myślał nie o rasie jako o "produkcie" ale o "procesie".

  Dokładnie myślał o tym ("z ograniczoną inteligencją") "procesie".

  http://www.renegadetribune.com/wp-content/uploads/2018/08/putin-jews-1.jpg

  Każdy z nich ma 10 dzieci a Lazar drugi od lewej od KGB_sty ma 12.

  PS Zrób sobie powiększenie to zobaczysz nawet cechy psychiczne tej rasy.
 • @Arjanek 15:01:16
  "Każdy z nich ma 10 dzieci a Lazar drugi od lewej od KGB_sty ma 12.
  PS Zrób sobie powiększenie to zobaczysz nawet cechy psychiczne tej rasy."

  U tych na zdjęciu dobór naturalny wspiera geny korelujące z religijnością i tradycjonalizmem.

  Zreszta to samo odnosi się do chrześcijan. Żarliwi katolicy i protestanci mają znacząco więcej dzieci niż "postępowe" segmenty populacji. I tak biologia pokona eksperymenty obyczajowe ;)

  Jeśli przyjrzymy się różnym rasom, to zobaczymy, że różnice wynikają z dostosowania się do środowiska. Dlatego Eskimos z Arktyki, Murzyn z tropikalnego lasu, czy Mongoł z półpustynnego stepu tak się różnią.

  Mechanizmem dostosowania jest dobór naturalny czyli zróżnicowana rozrodczość w różnych warunkach klimatycznych i także cywilizacyjno/kulturowych. Cywilizacyjnych bo Eskimosi porzucają iglo, Mongołowie jurty i Murzyni szałasy. Inne presje dadzą inne, prawdopodobnie podobne do siebie rezultaty.

  Pule genowe są dynamiczne i dlatego XIX idea czystej rasy jest utopią. Za niedługo dojdzie świadoma manipulacja genami, i dopiero wtedy zacznie się jazda. Do czasów Germanów i Słowian zamieszkujących ziemianki mrocznych lasów pólnocy nie wrócimy.
 • @Arjanek 14:00:03
  Hej Arjanek...: )
  Lubie cie czytac...bo zawsze cos ciekawego wynajdziesz... : )
  I przetlumaczysz na potrzeby OSWIATY na Neon 24 !
  "Wasza krew jest święta""Głównym zadaniem Ahnenpass* było wykluczenie żydów z decydowania o polityce Niemiec. Badanie aryjskiego rodowodu nie było obligatoryjne."

  To co mialo znaczenie dla ludzi sprzed WW2... czy tez to co ma znaczenie dla religijnych ZAKUTYCH LBOW lykajacych Hagade Starego testament ... po calosci...I BEZROZUMNIE...
  to.... po latach... okazuje sie....
  ze czlowiek urodzil sie GLUPI...
  I umrze glupi...bo codziennie czegos NOWEGO MUSI sie uczyc...
  a na NAUKE ...zycie za krotkie...

  KREW jest Swieta np. dla parchow pejsy&kapelusze...dla Swiadkow Jehowy/Jahwe...etc... czyli dla tych wszystkich CHORYCH & opetanych umyslow slowem & mitologia starego testamentu...

  Takie np.Swiadki Jehowe WOLA umrzec...anizeli w przypadku zagrozenia ZYCIA przetoczc/pozwoli sobie przetoczyc KREW- innej osoby...
  Stary Testament -Genesis -wprawdzie pisze & mowi...ze CIALO Fizyczne czlowieka - to tylko... UBRANIE...dla DUCHA/duszy...ale poniewazjest to MOWA- hagada parchata zydowska...
  wic...
  GLUPOLE religijne sa SLEPE...nie rozumieja...czytaja doslownie
  ten szajs ze starego testamentu... NADYMAJAC sie religijnosci...az do rozpuku... I KRZYCZAC...ze ..
  na poczatku byl...Stary Testament zydowski...
  wiec..
  wszystkie inne nauki czlowiecze typu biologia/bio-chemia/genetyka nie maja znaczenia..
  jako ze dotycza...tylko diabelskich spraw = MATERII !

  Nie ma znaczenia krew/jakosc KRWII/geny/rasa czyli te tylko! FIZYCZNE atrybuty czlowieka ziemskiego..
  bo to DUCH-energia...dusza jest NAJWAZNIEJSZA!
  I jest to DUCH >stymulatorem przemian/przeobrazen czlowieka ziemii ubranego tylko na CZAS ziemskiego zycia w cialo 100 % materialne...

  Ja osobiscie...ze swojego zycia to moge potwierdzic...
  jako ze tak sie sklada...ze majac nascie lat ... mialam PRZETACZANA KREW... : )
  Byla to moja NASTO-letnia przygoda...aborcja i...... krew wyplywajaca ze mnie...niczym z...zarzynanego prosiaka...
  wiec..
  MADRZY lekarze warszawscy...zdecydowali...dopompowac...mi troche obcej KRWII... : ) abym sie nie przeniosla zbyt szybko na tamten Swiat...: )
  Udalo sie...dostalam LADNA transfuzje..od jakiegos p.Zbyszka (z tego co udalo mi sie wyczytac tam z papierow szpitalnych)..ktory tez mial taka raczej rzadka... grupe krwi Arh-... jak ja.... : )
  Szpital w owym czasie nie robil zadnych adnotacji z wywiadu personalnego...wiec.. : /

  NIE wiem do dzis nawet......
  czy HONOROWY dawca KRWI-z PRL p.Zbyszek..byl zydem...
  czy tez moze cyganem...??? abym teraz MOGLA stwierdzic i przekonac wszystkich...PUBLICZNIE...
  ze dzieki temu drugiemu swojemu tatusiowi...p.Zbyszkowi..
  to moze plynie we mnie pol-CYGANSKA krew...
  a moze zydowska w 100% ?????

  Jakkolwiek... to wszystko to powyzej z notki WW2 w temacie KREW-vis vitalis... jako wykladnia -supremacja UBERMENSCH... to banialuki....
  i BZDURY...starotestamentowe religijne..w ktore sie ubrala polityka lat 30-tych ubieglego wieku...
  i ktore wtlaczaja NADAL w swoja GLOWE religijne oszolomy...
  dziwiac sie potem...
  jak to sie dzieje...ze cierpia..ze ich glowa cierpi...etc

  A to TYLKO i az...efekt uboczny ZAKUTEGO goownem umyslu..
  -- i opetanie roznymi chorobami PSYCHO-somatycznymi... : /

  : )
 • Okultystyczne źródła narodowego socjalizmu
  "pionierów higieny rasowej" należałoby szukać raczej w rejonach okołotalmudowych


  http://www2.kki.pl/piojar/polemiki/novus/hitler/hitl1.html

  ".....Coudenhove-Kalergi opisując swoją wizję przyszłych stosunków europejskich w swojej pracy "Pan-Europa", opublikowanej w 1923 roku, często posługiwał się w odniesieniu do Żydów terminologią: Fuhrersnation (naród wodzów), Herrenrasse (rasa panów), Herrenvolk (naród panów) itp. W niespełna półtora roku później ukazała się książka "Mein Kampf" Adolfa Hitlera, nawiasem mówiąc napisana przy współudziale Karla Haushofera i Alfreda Rosenberga. Hitler zapożyczył od Coudenhove'a wszystkie te pojęcia z tym że odwrócił do góry nogami piramidę władzy zaproponowaną w "Pan-Europie" i na jej wierzchu osadził "szlachetną rasę aryjską"...."
 • Cd
  "Eichmann wspominał - a nie ma powodów, by mu nie wierzyć -Że Żydzi znajdowali się nawet wśród szeregowych czlonków SS, choć sam fakt żydowskiego pochodzenia takich ludzi jak: Heydrich, Milch, Hans Frank i in. był sprawą ściśle poufną - wiedziała o tym jedynie garstka ludzi. "

  "Tysiące pół-Żydów zwolniono od wszelkich ograniczeń, czym można było wytłumaczyć rolę odgrywaną przez Heydricha i Hansa Franka w SS oraz role feldmarszałka Erharda Milcha w lotnictwie Goeringa, wiedziano bowiem powszechnie, ze Heydrich i Milch byli pół-Żydami, natomiast generalny gubernator Polski był przypuszczalnie stuprocentowym Żydem."

  Hannah Arendt, "Eichmann w Jerozolimie", Kraków 1987.
 • Zionistische Vereinigung für Deutschland
  "Ręka w rękę z Hitlerem" – Jean-Claude Valla
  http://www.bibula.com/?p=25019

  "....21 czerwca 1933 r., w kilka tygodni po dojściu Hitlera do władzy Zionistische Vereinigung für Deutschland (ZVfD) – prężna organizacja syjonistów niemieckich stała się nieoczekiwana podpora NSDAP (partii nazistowskiej): Wierzymy, że to właśnie nowe Niemcy mogą, dzięki swej zdecydowanej woli, rozwiązać problem żydowski, znaleźć rozwiązanie problemu, który w istocie rzeczy powinien być rozwiązany przez wszystkie narody europejskie [...] Wdzięczność narodu żydowskiego staje się podstawa szczerej przyjaźni z narodem niemieckim wraz z jego realiami narodowymi i rasowymi. [...] My również jesteśmy przeciwni mieszanym małżeństwom i pragniemy utrzymać czystość żydowskiej grupy etnicznej. [...] Aby osiągnąć te praktyczne cele, syjonizm ma nadzieje, że będzie zdolny do współpracy z rządem nawet zasadniczo wrogim Żydom…(...) W tym samym czasie przywódca NSDAP, baron Leopold Itz von Mildenstein, poprzednik Eichmanna na stanowisku kierownika Biura ds. żydowskich przy SS, zostaje zaproszony przez syjonistów do Palestyny. Po zwiedzeniu tego kraju wzdłuż i wszerz (…) i zwróceniu szczególnej uwagi na problem kibuców, specjalny wysłannik, któremu towarzyszył Kurt Tuchler, działacz syjonistyczny z Berlina, publikuje serie dytyrambicznych artykułów w dzienniku Jozefa Goebbelsa “Der Angriff” ["Ein Nazi fahrt nach Palastina", "Der Angriff" 26 września-9 października 1934 r.(...)]. Ten każe z tej okazji wybić pamiątkowy medal, na którego jednej stronie widnieje swastyka, a na drugiej – gwiazda Dawida. W następstwie podroży von Mildensteina organ SS – “Das Schwartz Korps” – oficjalnie ogłosi swoje wsparcie dla syjonizmu [to wsparcie będzie ponowione przez Reinhardta Heydricha, szefa służby bezpieczeństwa SS, a w 1937 r. przez Alfreda Rosenberga, teoretyka narodowo-socjalistycznego rasizmu. (...)
 • To, że wmawiano Niemcom, iż
  ich krew jest święta - świadczy tylko o tym, że czarci pomiot podszedł poważnie do tego aby przygotować Niemców do roli - jaką mieli odegrać w II WŚ. Uwieńczono te starania słowami ichniego hymnu:
  Deutschland, Deutschland über alles -
  i Niemcy w to uwierzyli. Uwierzyli do tego stopnia, że potem czarci pomiot aby im pokazać, że się mylą, że nie są ponad wszystkim - musiał użyć do tego i USA i bolszewicką Rosję - którą należało sporo podfutrować - gdzie futer szedł - szczególnie przez Murmańsk.
 • WPS
  Panie Arjanek, jak się mają te pana elaboraty " aryjskie" do faktu tak licznej reprezentacji żydostwa w najwyższych kręgach politycznych i... wojskowych hitlerowskich Niemiec ?!
 • @Piotrx 18:01:13
  @Piotrx 18:01:13
  W niespełna półtora roku później ukazała się książka "Mein Kampf" Adolfa Hitlera, nawiasem mówiąc napisana przy współudziale Karla Haushofera i Alfreda Rosenberga. Hitler zapożyczył od Coudenhove'a wszystkie te pojęcia z tym że odwrócił do góry nogami piramidę władzy zaproponowaną w "Pan-Europie" i na jej wierzchu osadził "szlachetną rasę aryjską"...."
  xxxxxxxxxxxxxxxx
  Mysle...ze w 2019 JUZ NIE ma potrzeby zrzucac WINE za rozpetanie WW2... na 1 tylko czlowieka herr Hitlera...
  Sa Archiwa WW2 Herr Hitlera trzymane w wywiadowni wojskowej w Warszawie...( te dokumenty- o ktorych chcaial napisac m.in.Piotr Jaroszewicz zanim go zatlukli straznicy od tych taknych Akt WW2...)
  wiec... nikt juz sie nie da nabrac na opwiesci propaganowe
  ze 1 osoba - Herr Hitler jest winny WOJNY rzydowskiej WW2!
  Wokol Hitlera...podobnie jak wokol Trumpa-Prezydenta zawsze znajdowal sie...WIANUSZEK zlozony z Rzydowskich DORADCOW...
  Doradcy Hitlera ...zydzi niemieccy byli milosnikami OKULTYZMU...
  ale i tez zwolennikami Satanizmu- czyli dziedzictwa zydowskiego promowanego przez Stary Testament...-- skladanie OFIAR na stosie Shoah... ku chwale ichniego Kainowego bozka JAHWE!

  Pisalam wczesniej...ze :

  https://www.salon24.pl/u/jedrzejewski/954143,tecza-lgbt-nie-ma-nic-wspolnego-z-tecza-biblijnego-przymierza-wrecz-przeciwnie?fbclid=IwAR1tbygmB_jnRcJ-mXlI6e75oc3w5FcSXZduZyZpQ2SXM-uH2Fp3MZotPQA

  Samodzielna i ORYGINALNA Religia HEBRAJSKA – NIE ISTNIEJE ! -
  sa to TYLKO WIERZENIA -- tzw. ZAPOZYCZONE/ZAANEKTOWANE z... Centralnej Azji (wspolczesny HINDUIZM) -
  i UKRYTY przez Faryzeuszy pod... symbolika tzw. staro-zydowska ! ---
  o czym i Joshua Chrystus i Jego UCZNIOWIE wiedzieli... : )

  7 KOLOROW TECZY PRZYMIERZA= MENORA 7 –swiecznikowa—to oryginalna RELIGIA ARYAN!(centralna AZJA –INDIE !)-i wspolczesny Hinduizm!
  7 KOLOROW TECZY PRZYMIERZA= MENORA 7 –swiecznikowa =7 CZAKR -podstawowych (energia duchowa Kundalini)

  I np. Opis Stworzenia Swiata wg. mitologii Starego Testamentu – to opis w tzw.( Tonacji : ) 7) SYMBOLICE & systemie ROZWOJU 7 * LICZBY 7- !)! etc.etc.
  Opis stworzenia Ewy/kobiety z zebra Adama-czlowieka/mezczyzny...
  to opis wg. 7 podstawowych czakr/energii w ciele duchowym KAZDEGO czlowieka...
  gdzie 4=czakra 4-ta (pod zebrem)=CZAKRA SERCA...
  symbolizujaca kobiete-Ewa/uczucia/emocje i tzw. pra-matke kazdego czlowieka-PODSWIADOMOSC!

  etcetc.
  xxx
 • @Pedant 13:50:12
  Tusk ma tyle wspólnego z Kaszubami co koza z helikopterem ...
 • @panna ewcia 16:04:49 i Arjanek
  "MADRZY lekarze warszawscy...zdecydowali...dopompowac...mi troche obcej KRWII..."

  Skutek mieszania ras:

  https://www.youtube.com/watch?v=tGbRZ73NvlY

  Skutek zachowania czystości rasy (nordyckiej):

  https://www.youtube.com/watch?v=Ch_LweerOQQ
 • @Pedant 10:25:20
  @panna ewcia 16:04:49 i Arjanek

  "MADRZY lekarze warszawscy...zdecydowali...dopompowac...mi troche obcej KRWII..."

  Skutek mieszania ras:

  https://www.youtube.com/watch?v=tGbRZ73NvlY

  Skutek zachowania czystości rasy (nordyckiej):

  https://www.youtube.com/watch?v=Ch_LweerOQQ

  Pedant 21.12.2019 10:25:20
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  @Pedant... : )
  PIEKNE.... ja tez= panna ewcia- sie chyba wyklulam...w ten sposob...
  na skutek albo mieszania ras...albo MIKSOWANIA krwi..podczas transfuzjii w Szpitalu ginekologiczno-polozniczym w Warszawie..
  : )
  Abort obcego ciala- z mojej macicy - zostal wyrzucony na smietnik przez MADRYCH POLSKICH lekarzy...
  a w zamian...abym NIE przeszla zbyt szybko do KRAINY CIENI... : )
  dostalam TRANSFUZJE swiezej KRWII..
  od wujka-TATY Zbyszka !

  https://www.youtube.com/watch?v=SO59aGmqpAQ

  Halina Kunicka - Z Cyganką ślubu nie bierzcie ♥♦♣♠

  xxx ♥♦♣♠♥♦♣♠♥♦♣♠♥♦♣♠♥♦♣♥♦♣♥♦♣♥♦♣♥♦♣♥♦♣♥♦♣♥♦♣♥♦♣♥♦♣♥♦♣♥♦  : ) I to jest PIEKNE! : )

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829