Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
76 postów 1330 komentarzy

O czym putinowcy winni pamiętać.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Wiktor Suworow w książce The Chief Culprit: Stalin's Grand Design to Start World War II* napisał, że sowiecki dyktator Józef Stalin poczynając od 1927 r.,

przyjął trzy plany pięcioletnie, aby uczynić Związek Radziecki największą potęgą militarną na świecie oraz że spiskował, aby wywołać wielką wojnę w Europie. Jego plan polegał na wyeliminowaniu jednego wroga rękami drugiego. Gdyby Niemcy przystąpiły do ​​wojny z Wielką Brytanią i Francją, inne kraje z pewnością by dołączyły. To spowodowałoby wielkie zniszczenia i ułatwiło Sowietom zaatakowanie Europy i łatwe przejęcie całego kontynentu.

To było stałe założenie bolszewików, jeszcze od czasów Lenina. Wielka wojna państw imperialistycznych miała utorować drogę do europejskiej rewolucji. Plan Stalina był taki: kraje starego kontynentu – Niemcy, Polska, Francja, Włochy i Wielka Brytania – powinny się maksymalnie wykrwawić i wzajemnie wyniszczyć w bezwzględnej wojnie totalnej. I dopiero w finale do akcji miała wkroczyć Armia Czerwona. Przetoczyć się jak walec przez zniszczoną, wyczerpaną wojną Europę i wprowadzić na całym kontynencie system sowiecki. Bolszewicy konsekwentnie dążyli do realizacji takiego założenia. Dlatego robili wszystko by skłonić Hitlera do wywołania wojny europejskiej. Uważali go – jak ujął to Wiktor Suworow w swojej najgłośniejszej książce – za „Lodołamacza” rewolucji.

W 1935 roku w ZSRR odbyły się wielkie manewry pod Kijowem. Na lotnisko Browary z 50 bombowców TB-1 i TB-3 osłanianych przez myśliwce w dwóch rzutach zrzucono 1188 spadochroniarzy, którzy opanowali lotnisko i prowadzącą do niego drogę. Następnie na lotnisku wylądowały kolejne TB-3, które wysadziły 1765 żołnierzy regularnej piechoty, 1 czołg T-37, 10 dział i 6 ciężarówek. W ciągu niespełna 2 godzin lotnisko opanowało 3000 żołnierzy, którzy następnie odparli „pozorowany atak nieprzyjaciela”. Cała operacja wywarła olbrzymie wrażenie na zagranicznych obserwatorach wojskowych z Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Niemiec. Wielu z nich było zdumionych skalą ćwiczeń, z pewnością nie w ramach przygotowania do “wojny obronnej”. [* film]

Stalin po raz pierwszy próbował rozpocząć wielką wojnę w Europie podczas wojny domowej w Hiszpanii w 1936 r. Agenci polityczni, propagandziści, dyplomaci i szpiedzy Stalina w Hiszpanii krzyczeli z oburzenia, że ​​dzieci umierają w Hiszpanii, podczas gdy Wielka Brytania i Francja nic nie robią. Agenci Stalina nie byli jednak w stanie rozszerzyć wojny poza granice Hiszpanii. Do końca 1938 r. Stalin powstrzymał wszelką propagandę antyhitlerowską, aby uspokoić Hitlera i zachęcić go do zaatakowania Polski. Ostatecznie wymusił wojnę w Europie wraz z podpisaniem umowy Ribbentrop-Mołotow. Delegacje brytyjskie i francuskie przybyły do ​​Moskwy 11 sierpnia 1939 r., aby omówić wspólną akcję przeciwko Niemcom. W trakcie tych rozmów brytyjscy i francuscy delegaci powiedzieli Sowietom, że jeśli Niemcy zaatakują Polskę, Wielka Brytania i Francja wypowiedzą wojnę Niemcom. Stalin był tego świadomy, ale oczekiwał  potwierdzenia. 19 sierpnia 1939 r. przerwał rozmowy z Wielką Brytanią i Francją i zakomunikował ambasadorowi Niemiec w Moskwie, że chce osiągnąć porozumienie z Niemcami.

Tego samego dnia, 19 sierpnia 1939 roku na tajnym posiedzeniu Biura Politycznego KC WKP(b) Stalin m.in. powiedział:
Kwestia pokoju albo wojny wchodzi w krytyczną dla nas fazę. Jeżeli zawrzemy układ o wzajemnej pomocy z Francją i Wielką Brytanią, Niemcy zrezygnują z Polski i zaczną szukać modus vivendi z państwami zachodnimi. Wojnie się zapobiegnie, ale w przyszłości wydarzenia mogą przyjąć obrót niebezpieczny dla ZSRR. Jeżeli przyjmiemy propozycję Niemiec i zawrzemy z nimi pakt o nieagresji. Niemcy, oczywiście, napadną na Polskę, a wtedy przystąpienie do tej wojny Francji i Anglii będzie nieuniknione. Europę Zachodnią ogarną poważne niepokoje i zamieszki. W tych warunkach będziemy mieli duże szanse pozostania na uboczu konfliktu i przystąpienia do wojny w dogodnym dla nas momencie… W interesie ZSRR - ojczyzny robotników - jest  żeby wojna rozwija się między Rzeszą a kapitalistycznym blokiem anglo-francuskim. Konieczne jest zrobienie wszystkiego, co w naszej mocy, aby wojna trwała jak najdłużej, aby wyczerpać obie strony. Właśnie z tego powodu musimy zgodzić się na podpisanie paktu, zaproponowanego przez Niemcy, i pracować nad tym, aby ta wojna, gdy zostanie ogłoszona, trwała maksymalnie długo. [*]

23 sierpnia 1939 r. Niemcy i Związek Radziecki podpisały porozumienie Ribbentrop-Mołotow, które doprowadziło do zniszczenia i podziału Polski oraz rozpoczęcia II wojny światowej w Europie. Narody Europy Zachodniej pogrążyły się w niszczycielskiej wojnie, podczas gdy Związek Radziecki pozostał neutralny. Rola Stalina w rozpętaniu II wojny światowej szybko i całkowicie została zapomniana. Stalin otrzymał nawet historycznie bezprecedensową  pomoc od Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii po inwazji Niemiec na Związek Radziecki [*].

Dlaczego Niemcy podpisały pakt z Sowietami?
Porozumienie to jest szczególne, ponieważ Hitler wielokrotnie twierdził, że nienawidzi komunizmu i nie ufa przywódcom sowieckim. Hitler napisał w Mein Kampf:
    Nie można nigdy zapominać, że obecni władcy Rosji są poplamionymi krwią kryminalistami, że tutaj mamy do czynienia z mętami ludzkości, które, dzięki sprzyjającym okolicznościom tragicznej chwili, opanowały wielkie państwo, zdegradowały i wytępiły miliony wykształconych ludzi z czystej żądzy krwi i że od prawie 10 lat rządzą tam dziką tyranią, jak nigdy przedtem. Nie można zapominać, że władcy ci należą do ludu, w którym bestialskie okrucieństwo i wrodzony talent do perfidnego kłamstwa ściśle się połączyły, a dziś uważają się  bardziej niż kiedykolwiek za powołanych do narzucenia krwawego despotyzmu reszcie świata. Nie można też zapominać, że międzynarodowy Żyd, który jest dziś absolutnym panem Rosji, nie postrzega Niemiec jako sojusznika, ale jako państwo skazane na taką samą katastrofę co Rosja. Nie wchodzi się w sojusze z partnerem, którego jedynym celem jest zniszczenie tego partnera. Przede wszystkim nie zawiera się sojuszy z ludźmi, dla których żaden traktat nie jest święty; ponieważ nie chodzą po tej ziemi jako ludzie honoru i szczerości, ale jako przedstawiciele kłamstw i oszustw, kradzieży, grabieży i rabunku. Człowiek, który myśli, że może się związać traktatem z pasożytami, jest jak drzewo, które wierzy, że może zawrzeć korzystny interes z otaczającym go bluszczem.

Napisał także: „Dlatego fakt zawarcia sojuszu z Rosją byłby sygnałem do nowej wojny. Rezultatem tego byłby koniec Niemiec.”

Wyraził swój stosunek do Sowietów również 3 marca 1938 r. w rozmowie z ambasadorem Wielkiej Brytanii Nevile'em Hendersonem. Hitler stwierdził, że wszelkie ograniczenia zbrojeń zależą od Związku Radzieckiego, zauważył, że problem stał się szczególnie trudny „przez to, że ktoś, kto pokłada zaufanie i wiarę w traktaty podpisane z niecywilizowanym barbarzyńcą, jakim  jest Związek Radziecki, to tak jakby ufał w zrozumienie formuł matematycznych przez dzikusa. Wszelkie porozumienia z ZSRR były dość bezwartościowe… ” Hitler dodał, że nie można na przykład wierzyć w żadne porozumienie z Sowietami, aby nie używać trującego gazu.

Wypowiedzi Hitlera były prorocze. Stalin planował przejąć całą Europę od lat dwudziestych. Stalinowi i Związkowi Radzieckiemu nie można było ufać, że dotrzymają porozumienia pokojowego.

Wejście Polski w alians z Wielką Brytanią musiało nieuchronnie prowadzić do wrogości ze strony Niemiec, jak i Sowietów. Nie dawało to nam żadnej militarnej przewagi.  Polska, przyjmując brytyjskie gwarancje i wcześniej manifestując swoją postawę próbną mobilizacją, stawała się wrogiem Niemiec.*

To właśnie dopiero 11 kwietnia bezpośrednio po polsko-brytyjskiej umowie z 6 kwietnia 1939 przewidującej wzajemne gwarancje pomocy wojskowej, Hitler wydał dyrektywę do opracowania planu strategicznego o kryptonimie Fall Weiss (z niem. Wariant Biały) na wypadek wojny z Polską.
"Obecna postawa Polski wymaga ponad wszystko rozpoczęcia wojskowych przygotowań do planu "Zabezpieczenie granicy wschodniej" i usunięcia, jeśli będzie to konieczne, każdego zagrożenia z tej strony na zawsze."­­­ "Niemieckie relacje z Polską będą kontynuowane na zasadach unikania jakichkolwiek niepokojów. Jeśli jednak Polska zmieni swoją politykę wobec Niemiec, może być konieczne ostateczne rozstrzygnięcie siłowe, pomimo traktatu z Polską."

Negocjacje między Wielką Brytanią, Francją i Związkiem Radzieckim przybrały dla Niemiec groźny charakter. Hitler stanął w obliczu alternatywy bycia otoczonym przez  masową koalicję sojuszniczą lub podzielenia jej drogą dyplomatyczną. Pakt o nieagresji z Sowietami zapobiegał okrążeniu Niemiec przez te trzy mocarstwa.

Sowieci natomiast przystępując do paktu z Niemcami, neutralizowali także zagrożenie ze strony Japnii. (pakt antykominternowski z 1936 r.)

Do czego Niemcom miał jeszcze posłużyć  pakt z Sowietami?
Pakt zawierał tajny protokół, który uznawał sowiecką strefę interesów w Europie Wschodniej, ale niemieckie uznanie było warunkowane wybuchem wojny pomiędzy Niemcami i Polską. Hitler i Ribbentrop jasno potwierdzili, że Niemcy nie będą zobligowani do uznania sowieckich aspiracji, jeżeli dojdzie do dyplomatycznej ugody pomiędzy Polską i Niemcami. Tak więc miał to być swego rodzaju szantaż, liczono jeszcze na zmianę stanowiska Polski.
W książce Edwina Ericha Dwingera z 1966 r. "Zwölf Gespräche" ("12 rozmów"), znajduje się relacja z rozmowy, jaką Dwinger już po ataku uprzedzającym Niemiec na ZSRR w 1941 roku przeprowadził z ambasadorem Rzeszy w Moskwie, Friedrichem Wernerem von der Schulenburgiem, (wrogiem Hitlera, ściętym w 1944), alfą i omegą przygotowań do podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Schulenburg indagowany przez Dwingera o ukryte niemieckie intencje związane z paktem, odparł:
"Wielka nasza korzyść z tego układu polegała na możliwości wykorzystania go jako środka nacisku na Polskę i uzyskania od niej gotowości do rokowań". 

W Polsce natomiast po ogłoszeniu wiadomości o sowiecko-niemieckim porozumieniu,  media (w większości żydowskie) zintensyfikowały antyniemiecką kampanię propagandową. 24 sierpnia  oficjalna "Gazeta Polska" napisała, że pakt był chybionym blefem, ponieważ nie wpłynął on na zupełnie na postawę Polaków, Francuzów czy Brytyjczyków. Konserwatywny "Czas" nazwał pakt "blefem", który został wystawiony jako "nowa komedia w Berlinie". "Ilustrowany Kuryer Codzienny" twierdził, że węgierscy przywódcy potępili dążenia Hitlera do kompromisu z bolszewickim zagrożeniem. W "New York Times", podobno polski dziennikarz zapewniał, że nowy pakt nie ma żadnej militarnej wartości dla Niemiec. "Kurier Warszawski" oznajmił triumfalnie, że to porozumienie to rozstrzygający dowód na słabość Niemiec i Sowietów. 

25 sierpnia zostało zawarte Przymierze polsko-brytyjskie, zawierało ono również tajny protokół, który stanowił, że porozumienie będzie miało zastosowanie wyłącznie przeciwko Niemcom. Już rano, 25 sierpnia, można było przeczytać w "London Times" artykuł brytyjskiego korespondenta, który z Berlina donosił, że przyszła wojna niemiecko-polska spowoduje zabór dużego polskiego terytorium przez ZSRR. 

Tego samego dnia w celowo zaaranżowanym przez Niemców spotkaniu, Hermann Goering spotkał się z ambasadorem Józefem Lipskim. Próbował wysondować, jak Polska przyjęła podpisanie przez Niemcy paktu z Sowietami. Był rozczarowany, słysząc, że Warszawa ledwie ten pakt zauważyła. Był to ostatni moment, kiedy Niemcy widzieli jeszcze szansę na nowe otwarcie z Polską. Goering przypomniał Lipskiemu, że najważniejszą przyczyną zerwania stosunków polsko-niemieckich było przyjęcie przez Polskę brytyjskich gwarancji, a nie odrzucenie niemieckiej oferty w sprawie Gdańska i Korytarza. Lipski, chociaż sam osobiście wierzył w szczere intencje Hitlera i był za porozumieniem z Niemcami, to musiał postąpić zgodnie z instrukcjami wydanymi przez Becka.

W 1944 roku Hitler zapytany przez z Otto Romera*, dlaczego zaatakował Polskę, odpowiedział:
„Wiedziałem już w marcu 1939, że Roosevelt był zdeterminowany doprowadzić do wojny światowej, wiedziałem też, że Brytyjczycy z nim współpracowali, a Churchill był w to zaangażowany. Bóg świadkiem, że nie chciałem wojny światowej. To dlatego szukałem w końcu rozwiązania polskiego problemu na własny sposób w rodzaju karnej ekspedycji, bez deklaracji wojny. Ostatecznie, było tysiące przypadków morderstw etnicznych Niemców i 1.2 miliona niemieckich uchodźców. Co mogłem robić? Musiałem działać. Dlatego po czterech tygodniach kampanii, złożyłem najbardziej szczodrą ofertę pokoju, jaką zwycięski przywódca mógłby kiedykolwiek złożyć. Niestety, bez powodzenia.”
A potem dodał: „Jeśli bym nie postąpił tak, jak to zrobiłem w kwestii polskiej, żeby zapobiec drugiej wojnie, to najpóźniej do końca 1942 doświadczylibyśmy tego, co teraz mamy w 1944.”
 


[Film] https://www.youtube.com/watch?v=9YCYbq5L9fU
https://archive.org/details/ViktorSuvorovChiefCulpritStalinsGrandDesbOk.xyz/page/n3
 https://pl.misc.militaria.narkive.com/3ragjWuc/jak-to-stalin-ratowa-pokoj-w-1939-roku
 http://arjanek.neon24.pl/post/149766,rzeczywiste-przyczyny-wybuchu-ii-wojny-swiatowej
http://arjanek.neon24.pl/post/152761,tak-sie-rodzil-zydowski-pax-russo-americana
http://www.whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/pearl/www.geocities.com/Pentagon/6315/lend.html

http://kotlet.szkolanawigatorow.pl/mein-fuhrer-dlaczego-uderzy-pan-na-polskeI

KOMENTARZE

 • nie ma to jak szermierka argumentami Hitlera
  ;-(((
 • Autor
  „Nie można nigdy zapominać, że obecni władcy Rosji są poplamionymi krwią kryminalistami, że tutaj mamy do czynienia z mętami ludzkości, które, dzięki sprzyjającym okolicznościom tragicznej chwili, opanowały wielkie państwo, zdegradowały i wytępiły miliony wykształconych ludzi z czystej żądzy krwi i że od prawie 10 lat rządzą tam dziką tyranią, jak nigdy przedtem. Nie można zapominać, że władcy ci należą do ludu, w którym bestialskie okrucieństwo i wrodzony talent do perfidnego kłamstwa ściśle się połączyły, a dziś uważają się bardziej niż kiedykolwiek za powołanych do narzucenia krwawego despotyzmu reszcie świata. Nie można też zapominać, że międzynarodowy Żyd, który jest dziś absolutnym panem Rosji, nie postrzega Niemiec jako sojusznika, ale jako państwo skazane na taką samą katastrofę co Rosja. Nie wchodzi się w sojusze z partnerem, którego jedynym celem jest zniszczenie tego partnera. Przede wszystkim nie zawiera się sojuszy z ludźmi, dla których żaden traktat nie jest święty; ponieważ nie chodzą po tej ziemi jako ludzie honoru i szczerości, ale jako przedstawiciele kłamstw i oszustw, kradzieży, grabieży i rabunku. Człowiek, który myśli, że może się związać traktatem z pasożytami, jest jak drzewo, które wierzy, że może zawrzeć korzystny interes z otaczającym go bluszczem.

  Napisał także: „Dlatego fakt zawarcia sojuszu z Rosją byłby sygnałem do nowej wojny. Rezultatem tego byłby koniec Niemiec.”

  „„Wiedziałem już w marcu 1939, że Roosevelt był zdeterminowany doprowadzić do wojny światowej, wiedziałem też, że Brytyjczycy z nim współpracowali, a Churchill był w to zaangażowany. Bóg świadkiem, że nie chciałem wojny światowej.”

  „Lipski, chociaż sam osobiście wierzył w szczere intencje Hitlera i był za porozumieniem z Niemcami, to musiał postąpić zgodnie z instrukcjami wydanymi przez Becka.”

  Czyli rząd polski współpracował z rządem brytyjskim, a co za tym idzie amerykańskim sterowanymi przez żydomasonerię aby za wszelką cenę doprowadzić do wojny, po czym uciekł z Polski ogarniętej pożogą wojenną. Pytanie, jak „polski” był ówczesny polski rząd. Zadziwiającym zbiegiem okoliczności, również Związek Radziecki, również sterowany przez żydów, dążył do wojny i ekspansji swojej zbrodniczej, chorej ideologiii na całą Europę. Oczywiście żydowskim banksterom było to również na rękę, bo oni finansowali obie strony konfliktu.
  Hitler zawarł pakt z ZSRR, który w Polsce wywarł skutek odwrotny do zamierzonego, bo dał rządowi polskiemu pretekst do całkowitego odwrócenia się od Niemiec, a tym samym, niepisanej współpracy z żydomasonerią, zarówno ze wschodu jak i zachodu, za wszelką cenę dążącej do wojny. Dzięki takiej polityce co piąty Polak stracił życie, a Polska stała się kondominium radzieckim zarządzanym przez żydów.
  Jakoś dziwnie mi to wszystko przypomina dzisiejszą sytuację polityczną Polski.

  Z drugiej strony, nie bardzo mi się chce wierzyć, że nie było innej alternatywy dla Hitlera, jak tylko podpisane paktu z sowieckimi kryminalistami, szczególnie zważywszy, że Hitler doskonale zdawał sobie sprawę z kim ma do czynienia i że „jest to sojusznik, którego jedynym celem jest zniszczenie partnera”.
 • Czy Sowieci
  ....mają jakąść narodowość?
 • @Lotna 12:24:25
  "Z drugiej strony, nie bardzo mi się chce wierzyć, że nie było innej alternatywy dla Hitlera, jak tylko podpisane paktu z sowieckimi kryminalistami"

  Hitler bał się, że Armia Czerwona i tak wkroczy, pod hasłem wspierania Polski i zachodnich aliantów. Nie był jeszcze przygotowany do takiego starcia, bo Francja i Anglia już mu wypowiedziały wojnę. Musiał się zabezpieczyć oferując tymczasowe ustępstwa.
 • @Talbot 12:26:42
  Mają. Handlową.
 • @ Autor
  Cytując rewelacje W.Suworowa warto mieć na uwadze, że w latach 1974-78 pełnił służbę w dyplomatycznej rezydenturze GRU w Genewie i w 1978r. uciekł do Wlk.Brytanii.
  To taki sam wiarygodny bohater jak u nas R.Kukliński.
 • Autor
  Po co analizować te pakty i sojusze jak wiemy ile były warte (zresztą te dzisiejsze też w większości tak się skończą). Gdyby wszyscy dotrzymali umów, to nie było by II wś, Niemcy byli by skarceni w ciągu miesiąca, a Stalin by nie naruszył wschodnich granic Polski.
  Oczywiście prędzej czy później Stalin spróbował by przesunąć granicę na linię Bugu, bo taka w tamtych czasach była najbardziej racjonalna dla ZSRR.
 • @Rzeczpospolita 15:11:55
  To była dzicz...

  https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/nowa-ksiazka-anny-herbich-dziewczyny-ocalale-wspomnienia-z-ii-wojny-swiatowej/47vj323
 • @Pedant 12:37:29
  Dla Stalina pakt Ribentrop - Mołotow to był niezły prezent. Chociaż fakt że wkroczył dopiero 17 września pokazuje że czekał na działanie Anglii i Francji. Jak zobaczył że olali sojusze to wkroczył. Nie chciał ryzykować wojny bo reorganizację i modernizację armii dopiero rozpoczął. Hitler jak by nie zwlekał tylko uderzył na Rosję zamiast na Francję to mogło by być zupełnie inaczej. Zachód tym bardziej palcem by nie kiwnął i cieszył by się że ekspansja Niemiec poszła na wschód.
 • @marek500 10:38:17
  Tyle teraz gadania i "obchodzenia" Holocaustu...
  A nikt nie zwraca uwagi że że pakt Ribbentrop Mołotow był zbawienny dla większości żydów w ówczesnej Polsce.
  We wschodniej Polsce którą zajął bez walki Stalin mieszkało 2/3 Polskich żydów... oni wszyscy zostali uratowani od holocaustu przez Stalina ty tak krytykowanym paktem Ribbentrop Mołotow.

  Wszyscy "histerycy" tak krytykujący pakt Ribbentrop-Mołotow
  w istocie płaczą nad tym że Stalin w ten sposób uratował ok 2.5 mln żydów Polskich.
  Podobnie wywózki na wschód ratowały życie przed Hitlerem... zwłaszcza żydom.
  żydzi oczywiście poparli Stalina bo kto nie popiera ratujących im życie ...sił... tu się zapędziłem bo Polska ekstrema nienawidzi Rosji za jej wyzwolenie Polski od nazistów czym Rosja uratowała setki tysięcy jeśli nie miliony Polskich istnień (w kontekście znanych planów Hitlera).
  No ale Polska skrajna prawica to przypadek kliniczny.

  Część żydów która włączyła się w struktury ZSRR na terenach wschodniej Polski też zginęła w 1941r gdy Hitler nagle z zaskoczenia napadł na ZSRR.. Nie wszyscy zdążyli uciec..

  Tak czy siak to Stalin powinien mieć najwięcej drzewek w Yadwaszen .. nie Polacy... zwłaszcza dyby brać pod uwagę saldo...uratowani minus zamordowani, zadenuncjowani...zeszmalcowani.
  Wtedy bilans Polskich katolickich owieczek były kiepściutki...

  Mierzi mnie tak skrajnie patologicznie zakłamana polityka historyczna zoologicznej prawicy.
  Wstyd mi za Polskę... to taki hańbiące Naród Polski niegodne postępowanie..
 • @Talbot 10:25:31
  Nie przejmuj się za 50 lat przeczytasz jeszcze straszniejsze opowieści o tej wojnie. A o prześladowaniu Żydów to już rzeczy nie mieszczące się w głowach. Ciekawe dlaczego nie cytują pism politruków sowieckich (najczęściej Żydów) zachęcających czerwonoarmistów do gwałtów, grabieży bo to jest zemsta należna każdemu Rosjaninowi, a gdzie te przemówienia : zmieniajcie nazwiska i mieszajcie się ze społeczeństwem, nie pchajcie się na świecznik tylko opanowujcie drugi garnitur władzy. Niedawno pisali o książce żydowskiej dziewczyny (na zachodzie nagrody, wywiady itp.) o traumie jaką przeżyły z matką w gułagu. Były przez parę miesięcy gwałcone przez żołdaków. Pech chciał że jakiś dziennikarzyna śledczy pochylił się nad tematem i okazało się że najdalej gdzie były to w Mińsku na Białorusi, a później wyemigrowały do Czech. Za odpowiednią kasę to i ja mogę ci napisać książkę jak to byłem ciemiężony w PRL. Dla jasności nie mam zamiaru bronić tamtego systemu bo był zbrodniczy !! Jednak im dłużej żyję to coraz fajniejszych rzeczy się dowiaduję i im dłużej od wojny tym bardziej się różnią od tych które słyszałem od naocznych świadków i uczestników.
 • @Oscar 11:00:02
  No fakt powinni uhonorować Stalina, to wielkie niedopatrzenie Żydów. No chyba że robił to z przymusu, wiadomo że większa część aparatu politycznego i prawie cała bezpieka była pochodzenia żydowskiego.
 • @Oscar 11:00:02
  „Wszyscy "histerycy" tak krytykujący pakt Ribbentrop-Mołotow
  w istocie płaczą nad tym że Stalin w ten sposób uratował ok 2.5 mln żydów Polskich.”
  Bzdury pleciesz, bo płaczą nad kolejnym rozbiorem Polski.

  „Podobnie wywózki na wschód ratowały życie przed Hitlerem”

  Oczywiście, gułag to jak wakacje, ale oczywiście nie dla tych Polaków, którzy po napadzie przez ZSRR zostali przez Rosjan zamordowani, nieprawdaż?
 • @Lotna 12:41:58
  Ten rozbiór uratował miliony żydów od holocaustu.
  To naczynia połączone i nierozerwalne.
  Należy brać wszystkie skutki działań pod uwagę a nie tylko skutki wybiórcze.
  ..uratowanie żydów to mało ...ale przecież dzięki temu paktowi Stalin uratował świat od nazizmu...
  bo odsunął dywizje Hitlera o kilkaset km od Moskwy, Leningradu i Stalingradu... i dzięki temu w 1941r zdążył ewakuować fabryki z Ukrainy za Ural (to był fundament zbrojeniówki Stalina) oraz wydłużyć marsz dywizji Hitlera na Moskwę o kilkaset km.. czyli do czasu aż "matuszka zima" przyszła Stalinowi na pomoc...

  Bez tego odsunięcia linii styku Stalin Hitler czyli bez paktu Ribbentrop Mołotow..Stalin by stracił swoją zbrojeniówkę na Ukrainie, stracił by Moskwę... a ZSRR o ile by nie upadł to by musiał wycofać się za Ural .. a tam nie było przemysłu...
  Hitler wojnę by wygrał...a do broni atomowej Hitlerowi brakowało ok roku... rakiety już miał...

  Co wtedy by się stało z Polakami ?.. wiadomo Hitler nie ukrywał swoich planów.

  To są obiektywne fakty oraz ich oczywiste konsekwencje.

  Gułagi to były obozy pracy dla więźniów politycznych i kryminalnych.
  Polacy jako zaciekli wrogowie Rosji po wyczynach Piłsudskiego mieli w Rosji status zaciekłych wrogów Rosji...bo jaki mogli mieć status ..
  Japończycy w USA mieli taki sam status ...
  Różnica taka że w Rosja to nie Kalifornia...
  To Piłsudski podobnie jak dzisiaj solidaruchy czynią z Polaków zaciekłych wrogów Rosji... ze wszystkimi tego konsekwencjami...
  podczas wojny wrogów zwłaszcza tych zagrażających się zabija.. tak urodził się Katyń .. to efekt ciężkiej pracy Piłsudskiego podczas marszu na Kijów a potem losu jeńców rosyjskich w Polskich gułagach.

  To wszystko zdarzenia wzajemnie połączone w jeden logiczny ciąg przyczynowo skutkowy.

  Ty pamiętasz Katyń po 80 latach i boli a ruskie rodziny miały by nie pamiętać śmierci swoich bliskich w gułagach Piłsudskiego po 20 latach ? też pamiętali...nie tylko o tych gułagach ale i o wyczynach Piłsudskiego na Ukrainie... w naszej historii to biała plama ..w ich historii to bolejąca rana.

  Spójrz na historię z ich punktu widzenia...
  jest całkiem inna.
 • @Oscar 13:08:21
  ...dla ciebie ziemie podbite na wschodzi na Ukrainie to Polska..
  dla wielu Ukraińców tam mieszkających to ich Ukraina... (Petlura Bandeowcy)...
  dla wielu Ukraińców to przecież ziemie Carskiej Rosji..od stuleci..
  dla żydów to ZSRR ich bezpieczne schronienie przed antysemityzmem..

  jak widać każda ze stron miała swoje racje...
  a decydują racje demograficzne a tam Polaków było mało...
  Piłsudski był tam okupantem i to krwawym.
  jednym z efektów działań Piłsudskiego był Wołyń..
  to był również skutek działań Piłsudskiego na tych terenach.

  Dopiero Stalin przesiedleniami po wojnie wyczyścił strukturę narodową tak że konflikty zniknęły... i mieliśmy w miarę spokojny i bezpieczny PRL..
  niestety przyszły solidaruchy o straciliśmy spokój i bezpieczeństwo włażąc razem z NATO w buty Piłsudskiego i Hitlera (drang nach osten).
  Nie trzeba być filozofem by wiedzieć że i za to trzeba będzie ponieść konsekwencje.

  To warto liczyć na PRLowską autentyczną przyjaźń Narodów Polskiego i Rosyjskiego...ze wskazaniem rosyjskiego..
  Ruskie lubią Polaków i Polską kulturę sztukę...ludzi...
  nie lubią wyłącznie Polskiej polityki...ale tę robią ludzie "wybrani"
  nie koniecznie demokratycznie.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930