Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
67 postów 1309 komentarzy

Żyd Eugen Kogon i sfabrykowany ‘SS Rentabilitatsberechnung’.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Przez ostatnie 60 lat "dokument" o nazwie SS Rentabilitatsberechnung był cytowany przez historyków, pisarzy i rabinów, był wystawiany w muzeach i używany w salach lekcyjnych (zdjęcie-slajd) na całym świecie.

Problem polega na tym, że był to wytwór chorej żydowskiej wyobraźni. Jak wiele tego typu "dokumentów" ten również okazał się sfabrykowany.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tłumaczenie "dokumentu"

Obliczanie przez SS zysku z wykorzystania więźniów w obozach koncentracyjnych 

Dzienne uśrednione wynagrodzenie za ( outsourcing ) zatrudnienie RM 6, -
minus jedzenie RM -0,60
minus koszt odzieży RM -0.10
Średni czas życia
9 miesięcy = 270 X RM 5,30 = RM 1431, -
Wpływy z racjonalnego wykorzystania zwłok:
Złoto w zębach, Przedmioty wartościowe, Odzież, Pieniądze
minus koszty kremacji 2,00 RM
średni zysk netto 200, - RM
Całkowity zysk po 9 miesiącach 1631 RM. -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kilka informacji o autorze książki z roku 1946, Der SS-Staat* w której po raz pierwszy ukazał się rzeczony dokument bez żadnego pokrycia w źródle.

Tłumaczenie: Google

Eugen Kogon (2 lutego 1903 r. - 24 grudnia 1987 r.) był "ocalałym z Holokaustu" (cudzysłów mój). Urodził się w Monachium, był synem niezamężnej rosyjsko-żydowskiej matki z Mikołajowa, wówczas części Imperium Rosyjskiego, obecnie Ukrainy. Kogon został przekazany rodzinie zastępczej wkrótce po urodzeniu. [1] Większość swojej młodości spędził w katolickich klasztorach. Po studiach ekonomicznych i socjologicznych na uniwersytetach w Monachium, Florencji i Wiedniu Kogon otrzymał doktorat w 1927 r. w Wiedniu za rozprawę na temat Faschismus und Korporativstaat („Państwo korporacyjne i faszyzm”). W tym samym roku dostał pracę jako redaktor katolickiego magazynu Schönere Zukunft („Jaśniejsza przyszłość”) i pozostał tam do 1937 roku. Dzięki swojej pracy poznał socjologa Othmara Spanna, który polecił go do Zentralkommission der christlichen Gewerkschaften („Centralny Komitet Związków Chrześcijańskich”). Kogon był tam doradcą. W 1934 r., po puczu lipcowym, Kogon przejął zarządzanie majątkiem Domu Saxe-Coburg-Koháry w imieniu księcia Filipa.
Był znanym chrześcijańskim przeciwnikiem partii nazistowskiej, został kilkakrotnie aresztowany i spędził sześć lat w obozie koncentracyjnym Buchenwald. Kogon był znany w Niemczech jako dziennikarz, socjolog, politolog, pisarz i polityk. Był uważany za jednego z „intelektualnych ojców” Niemiec Zachodnich i integracji europejskiej.
Zaraz po wyzwoleniu w 1945 r. Kogon ponownie rozpoczął pracę jako dziennikarz. Pracował jako historyk w armii (wywiad) Stanów Zjednoczonych (wydział ds. wojny psychologicznej*) w Camp King i zaczął pisać swoją książkę Der SS-Staat: Das System der deutschen Konzentrationslager („Państwo SS: system niemieckich obozów koncentracyjnych”), wydaną po raz pierwszy w 1946 r., która nadal stanowi podstawowe odniesienie do zbrodni nazistowskich. Książka została przetłumaczona na kilka języków. Tylko w niemieckiej wersji językowej sprzedano 500 000 egzemplarzy.
Pomimo tego intensywnego zaangażowania w przeszłości [w organizacjach katolickich], Kogon postanowił przede wszystkim patrzeć w przyszłość, w kierunku budowy nowego społeczeństwa - takiego, które łączyłoby się z jego przekonaniami o chrześcijaństwie i socjalizmie. Kogon rozmawiał już o swoich pomysłach w Buchenwaldzie z innym więźniem Kurtem Schumacherem* [przywódca Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (1945–1952)]. Jednak szybki rozwój Partii Socjaldemokratycznej przeszkodził proponowanemu sojuszowi prawicowych socjaldemokratów i Partii Centrum w „Partię Pracy” na wzór brytyjski.
Kogon już wcześniej wzywał do odejścia od tradycyjnego państwa narodowego i walczył o ustanowienie Republiki Europejskiej. Był między innymi zaangażowany w Związek Europejskich Federalistów (UEF) i niemiecką sekcję UEF, gdzie pełnił funkcję pierwszego prezydenta w latach 1949–1954. W latach 1951–1953 był również przewodniczącym niemieckiej Rady Ruchu Europejskiego. [7] //Koniec tłumaczenia.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przygotowanie raportu dla SHAEF, który następnie stanowił podstawę książki Kogona.

16 kwietnia 1945 r., już pięć dni po dotarciu do Buchenwaldu pierwszych amerykańskich jednostek pancernych, w obozie pojawiła się grupa amerykańskiego wywiadu (wydział ds. wojny psychologicznej). Jej misją było przygotowanie kompleksowego raportu dla Naczelnej Kwatery Głównej Sojuszniczych Sił Ekspedycyjnych (SHAEF). Raport miał jasno pokazać, jak zorganizowano niemiecki obóz koncentracyjny i jaką rolę przypisano mu w państwie nazistowskim.


 
Kapral Albert Rosenberg
 


The “Kampfgruppe Rosenberg”. Stoją, od lewej do prawej: Ernest Biberfield, Leo Fialkoff, Max Kimental; w tylnym szeregu: Richard Akselrad, Michael Josselson, Alfred Sampson

Pod kierownictwem żydów (zdjęcia), zaczęto kłaść podwaliny pod "obiektywny i rozstrzygający raport". “Kampfgruppe Rosenberg” szybko doszli do wniosku, że oni, jako osoby z zewnątrz nie są w stanie uzyskać dokładnego obrazu złożonej sytuacji w obozie i ocenić jego znaczenia. Takie zadanie można było wykonać tylko w ścisłej współpracy z kilkoma "niezawodnymi" więźniami obozu, którzy byliby osobiście zaangażowani w zdemaskowanie "germańskiej patologii". Kogon został poproszony o wypełnienie tego zadania i z pewnością ochoczo się wtedy zgodził, tym bardziej że można było dużo na tym zarobić w niedalekiej przyszłości.

Raport zawierał około 400 stron. Główna część składała się ze 125 stron, które podyktował sam Kogon. Głównymi współpracownikami Kogona byli: komunista Ferdinand Römhild, socjaldemokrata Heinz Baumeister i żydowski komunista Stefan Heymann, z którym Kogon był w doskonałych stosunkach.

Materiał ten następnie wielokrotnie służył jako podstawa prawna w dochodzeniach prowadzonych przez Komisję ds. Zbrodni Wojennych w Norymberdze i Wiesbaden oraz przez Centrum Służby Wywiadu Wojskowego Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Europie.

W 1944 r. gen Robert McClure został dyrektorem Wydziału Wojny Psychologicznej SHAEF. Po zakończeniu wojny w Europie kierował Wydziałem Kontroli Informacji, który cenzurował m.in. audycje radiowe i gazety w Niemczech. McClure zgodził się z propozycją, żeby ten raport zamienić w wydanie książkowe i zatrudnił Kogona.

"Książka Der SS-Staat: Das System der deutschen Konzentrationslager („Państwo SS: system niemieckich obozów koncentracyjnych”), wydana po raz pierwszy w 1946 r., nadal stanowi podstawowe odniesienie do zbrodni nazistowskich. Książka została przetłumaczona na kilka języków. Tylko w niemieckiej wersji językowej sprzedano 500 000 egzemplarzy."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jak doszło do odkrycia prawdy?
To presja internetowych "negacjonistów", krytykując ten "dokument" dokonała wyłomu. Zmusiła żydów do przyznania się, że nie mają źródła. Opisane to zostało w żydowskim Tablecie*, tu cyt:
"But there were problems: no letterhead, no date, and no signature, not even a rubber-stamped one. This absence of sourcing made me wary. The last thing I wanted was to inadvertently undermine this horrible history because of a suspect document. Natalia Aleksiun[*], professor of modern Jewish history at the graduate school of Touro College, said Holocaust deniers have tried to leverage even minor historical inaccuracies to discredit the entire history of the genocide." While conducting her own research, she had found herself on websites that were “not only spewing hatred but engaged in discovery and discussions of how words and terms were translated, serious discussions.”

Oprócz tego w tym Tabletowym tekście warto zwrócić uwagę na następujące fakty:
1. Liczba "zagazowanych" żydów w Auschwitz zaczyna się od 900 000.
"the number of victims at Auschwitz from 4 million to between 900,000 and 1.1 million."
To już nie jest oczywiście 10 mln czy 4 mln, jak było przed 1991 rokiem, ale liczba 1 100 000 nie jest już ostro broniona.
2. W tekście Kogon występuje jako winny wprowadzenia tego "dokumentu" bez źródła i jako katolik. Nie ma słowa, że był pochodzenia żydowskiego.
"Eugon Kogon, a respected Catholic journalist and an outspoken anti-Nazi who was imprisoned at the Buchenwald concentration camp for six years."
3. W tekście jest mowa o wydziale ds. wojny psychologicznej, który zlecił Koganowi napisanie Raportu, ale oczywiście nie ma słowa, że byli to żydzi.
"Within days of Kogon’s liberation in 1945, the U.S. military’s Psychological Warfare Division asked him to assemble an in-depth report on conditions in Buchenwald, which became the basis of his later books."
4 W tekście pojawia się m.in. nazwisko żyda Stuarta Eizenstata, który w swojej książce Imperfect Justice bardzo dokładnie opisywał ten "dokument". Był on ambasadorem przy UE, zastępcą Sekretarza Skarbu USA i doradcą J. Cartera. W tym kontekście przypomnę poprzednią moją notkę gdzie znalazło się również jego nazwisko.

Cyt. siebie: "W rezultacie tak zwani ocaleni z holokaustu w drugim pokoleniu otrzymują dodatkowe świadczenia z ubezpieczenia społecznego i Medicare w Stanach Zjednoczonych, a także stały dopływ gotówki z Niemiec i innych krajów europejskich, w tym Francji, gdzie np. czterdzieści dziewięć osób, które uszły z życiem z Holocaustu, otrzymało około 400 000 USD każda, z pomocą eksperta Departamentu Stanu ds. Zagłady Stuarta Eizenstata. Departament Stanu USA ma nawet specjalny Program dot. Roszczeń Deportacyjnych Holocaustu, w którym tylko pracują Żydzi tacy jak Eizenstat."

"In 2004, Stuart Eizenstat described the SS calculation as, “one of the most chilling documents I have ever seen,” in his book, Imperfect Justice. He quotes the document and its arithmetic in detail.
Eizenstat is no intellectual lightweight or dilettante. He’s a former ambassador to the European Union, served as a deputy treasury secretary, and was a senior adviser to President Jimmy Carter."

 

PS. Dokument ten został wykorzystany także m.in. przez żyda Abrahama Bidermana w jego książce „The Word of My Past”. Abraham Biderman jest jednym z członków żydowskiego potężnego NGO's, Metropolitan Council on Jewish Poverty* w którym dokonywano "przekrętów" na dużą skalę, oraz opłacano z tych pieniędzy (łapówek) polityków.
 
https://www.tabletmag.com/jewish-news-and-politics/296012/how-a-fake-nazi-document-fooled-the-experts#bht.307c8e65-85e2-48f6-a2fa-dd5cb3f19405.7
https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_Warfare_Division
https://de.wikipedia.org/wiki/Der_SS-Staat
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kurt_Schumacher
https://pl.wikipedia.org/wiki/Natalia_Aleksiun
https://en.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_Council_on_Jewish_Poverty

KOMENTARZE

 • Noblista Elie Wiesel
  pochodzący z tego samego pnia noblistów co Wisława Szymborska, promotor Kosińskiego i jego "relacji ocalałego z holokaustu" zawartej w "Malowanym ptaku" przez całe swoje życie zaciekle walczył z wszelkimi próbami badań naukowych nad holocaustem. Twierdził wręcz, że „holocaust wymyka się jakimkolwiek badaniom historycznym, że jedynym wiarygodnym źródłem są świadectwa Żydów.”
 • Przepraszam, że nie na temat
  patrzę i podziwiam audytorium chłopaka-roztropka Wojtasa. Ponad 150 wyświetleń. Nie wiem o czym oni tam piszą, co chłopek zapodał. Wiem, że dam sobie na jakiś czas spokój z tym portalem.
 • @Arjanek
  @Arjanek

  Witaj Arjanek...pracusiu : )

  Pozdrawiam cie serdecznie w 2020 zyczac...
  SZCZESCIA...Duzo szczescia...na Zawsze! dla ciebie Arjanek !

  https://www.youtube.com/watch?v=P970f4BMavg
  Mazal Tov!

  xxx ewa z UK


  https://www.youtube.com/watch?v=--d6eDS5mjQ
  Прощай !
  Прощай мы расстаемся навсегда…

  https://www.youtube.com/watch?v=y_7hhvJEDUY
  Maciej Kossowski - Nie mówię żegnaj

  Nie mówię: "Żegnaj"..
  lecz: "Do widzenia" dla Neon 24!

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829